Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

VBG Group: VBG Groups styrelse drar tillbaka utdelningsförslaget inför årsstämman 2020

Med anledning av den ekonomiska osäkerhet som råder till följd av det
globala utbrottet av Covid 19 har styrelsen beslutat att dra tillbaka
det sedan tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en
utdelning på 5,00 SEK per aktie.

Under 2019 stärkte VBG Group sin finansiella ställning. Eget kapital
och soliditeten ökade, nettoskuldsgraden minskade och likviditeten
stärktes. VBG Groups stabila finansiella ställning vid årets slut,
innebar att styrelsen till årsstämman den 28 april föreslog en höjd
ordinarie utdelning om 5,00 SEK per aktie och ingen extrautdelning
med avstämningsdag den 30 april 2020.

Effekterna av spridningen av det nya coronaviruset samt dess
ekonomiska följdverkningarna är i dagsläget svåra att förutse. Mot
bakgrund av den ekonomiska osäkerheten anser styrelsen att det av
försiktighetsskäl är motiverat att dra tillbaka utdelningsförslaget
och föreslå att årsstämman 2020 beslutar att ingen utdelning ska
betalas ut för räkenskapsåret 2019.

VBG Groups årsstämma äger rum som tidigare meddelats den 28 april
klockan 17:00.

Med anledning av att folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för
spridning av det nya coronaviruset i Sverige väljer vi att byta lokal
från bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg till en
större lokal på Quality Hotel Vänersborg, Nabbensberg, 46240
Vänersborg, för att minimera riskerna för smittspridning.

Kontakt
Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell
verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien,
Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre
divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och
Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under
välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie
börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq
Stockholm.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 april 2020 kl. 10:30 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vbg-group/r/vbg-groups-styrelse-drar-tillbaka...
https://mb.cision.com/Main/1938/3089671/1230491.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.