Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Venue Retail Group: Kontrollbalansräkning utvisar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapi...

STOCKHOLM (2 juni 2020) - Som offentliggjordes i pressmeddelandet den
4 maj 2020 fann styrelsen för Venue Retail Group AB (publ)
("Bolaget") skäl att anta att det egna kapitalet understeg hälften av
det registrerade aktiekapitalet och beslutade därför att upprätta
kontrollbalansräkning. Styrelsen för Bolaget har upprättat
kontrollbalansräkningen och den har granskats av Bolagets revisor.
Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital uppgår till
3 461 370,00 kronor vilket innebär att det egna kapitalet understiger
hälften av det registrerade aktiekapitalet om 17 188 016,00 kronor.

Styrelsen har med anledning därav beslutat att inom kort kalla till en
extra bolagsstämma för att pröva om Bolaget skall gå i likvidation -
en första kontrollstämma. Kallelsen kommer att publiceras inom kort.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email:
anders.arverud@venueretail.com

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni
2020 kl. 19:30 CEST.

Om Venue Retail Group

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och
accessoarer i Sverige och Norge med totalt 104 butiker. Verksamheten
drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt
avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue
Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker
VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök
www.venueretail.com

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493.
www.venueretail.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/kontrollbalansrakning-ut...
https://mb.cision.com/Main/877/3126654/1258186.pdf

Författare Cision News