Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-18

Veoneer sätter ambitiösa klimatmål för en hållbar framtid

Stockholm, 18 november 2021: Förutom det övergripande målet att bidra till att halvera antalet dödsfall och trafikskadade, har autotech-bolaget Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB) tagit fram ambitiösa koldioxidmål för en mer hållbar framtid.

Veoneers produktportfölj stödjer främst mål nr 3 i de globala målen för hållbar utveckling - att halvera antalet döda och trafikskadade. Trafiksäkerhet är tillsammans med klimatfrågan två av de globala utmaningarna där fordonsindustrin har ett ansvar att agera för en hållbar framtid.

Veoneers styrelse har satt ambitiösa klimatmål. Företaget agerar i tre steg, vilka omfattar hela värdekedjan:

  • Koldioxidneutral egen verksamhet år 2030 (egen tillverkning och tech center, inklusive Arriver)
  • Koldioxidneutrala produkter år 2039 (från inköp till avfallshantering)
  • Koldioxidneutralt företag år 2040

Idag är 67% av elkonsumtionen i Veoneers tillverkningsenheter fossilfri. I täten ligger fabriken i Sverige (100% fossilfri), följt av Kanada (93% fossilfri) och Frankrike (92% fossilfri).

"Veoneers ambitiösa klimatrelaterade målsättningar stöttar våra kunders ambition att minska utsläppen i leverantörskedjan," säger Jan Carlson, ordförande, VD och koncernchef för Veoneer.

För ytterligare information
Thomas Jönsson, EVP Communications & IR,
thomas.jonsson@veoneer.com,tel +46 (0)8 527 762 27

Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) är en världsledare inom fordonsteknik. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans, 'collaborative' och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Veoneer har 7500 medarbetare i 11 länder. Under 2020 uppgick försäljningen till 1,37 miljarder USD. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange (NYSE: VNE) och Nasdaq Stockholm (SSE: VNE SDB).

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag: I meddelandet finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande, så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) "Private Securities Litigation Reform Act of 1995". I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta resultatet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska förutsättningar och förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.

Författare Cision