Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Veoneer: Veoneer meddelar beslut från årsstämman 2020

Stockholm, 8 maj 2020: Autotech-bolaget Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och
SSE: VNE SDB) har genomfört sin årsstämma.

Vid årsstämman fick följande förslag tillräckligt antal röster för att
godkännas:

· Omval av Mary Louise Cummings, Kazuhiko Sakamoto and Wolfgang
Ziebart för en period om tre år

· Ett icke bindande, rådgivande beslut fattades om att godkänna 2019
års ersättningar till företagets namngivna ledande befattningshavare

· Förslaget godkändes där Ernst & Young utses som oberoende
revisionsfirma för innevarande räkenskapsår vilken avslutas den 31
december 2020

Förslagen om att justera bolagsordningen för Veoneer, Inc. fick inte
stöd av den kvalificerade majoritet om 80% av det totala antalet
aktier berättigade att rösta på årsstämman som krävdes för
godkännande. Detta innebär att vissa årsstämmobeslut fortsatt kräver
en kvalificerad majoritet om 80% av det totala antalet aktier
berättigade att rösta på årsstämman. Vidare kommer styrelsen fortsatt
bestå av tre grupper som väljs vart tredje år.

För ytterligare information

Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27
Ray Pekar, VP Investor Relations, Tel +1 (248) 794-4537

Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) är en världsledare inom
autotech-branschen. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara,
hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans,
'collaborative' och autonom körning till fordonstillverkare globalt.
Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Veoneer, som
bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla
lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har 7600 medarbetare i 13
länder och huvudkontor i Stockholm. Under 2019 uppgick försäljningen
till 1,9 miljarder USD. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange
och Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/veoneer/r/veoneer-meddelar-beslut-fran-arssta...

Författare Cision News