Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Veoneer: Veoneer medlem i AVCC för att påskynda utvecklingen av självkörande bilar

Stockholm, 19 november 2019: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNEsdb)
världens största företag specialiserat på förarassistanssystem (ADAS)
och autonom körning, blir medlem i AVCC (Autonomous Vehicle Computing
Consotrium) för att påskynda utvecklingen av självkörande fordon.

Veoneer försöker tillsammans med ledande biltillverkare, leverantörer
och teknikbolag som Arm, Bosch, Continental, DENSO, GM, NVIDIA, NXP,
Renesas och Toyota påskynda utvecklingen av säkra och prisvärda
autonoma fordon i större skala.

Detta ligger i linje med Veoneers strategi att vara ledande inom
'Collaborative driving' och autonom körning där människan sätts i
fokus. Företaget kommer använda sin tekniska expertis för att ta fram
högkvalitativa lösningar som svarar mot kundernas förväntningar vad
gäller hög prestanda och precision, samtidigt som de är robusta och
skalbara. En standardiserad datorplattform, som både kan hantera
oövervakad autonom körning och skala ner till övervakade
förarassistanslösningar och som tillåter mjukvaruportabilitet, blir
betydelsefull för att motsvara framtidens behov på ett hållbart sätt.

AVCCs främsta målsättning är att utveckla en referensarkitektur för
datorplattformar samt fastställa krav på hårdvara och mjukvaru-API så
att dessa möter de krav som finns på autonoma fordon vad gäller
portabilitet, interoperabilitet, skalbarhet och balans mellan
prestanda och kostnad. Referensarkitekturen ska adressera hur dagens
prototyper ska kunna användas i större skala.

Vägen mot autonoma fordon är lång och tekniskt komplex. Det är flera
hinder som måste övervinnas innan autonoma fordon kan tas i bruk.

"Medlemskapet i AVCC passar vår strategi att erbjuda biltillverkare
kostnadseffektiva lösningar och system. En standardiserad plattform
kommer spela en avgörande roll för utvecklingen av autonoma fordon.
Vi ser fram mot att ingå i AVCC och bidra till att lösa de tekniska
utmaningar vi ser idag," säger Nishant Batra, CTO på Veoneer. "

"AVCC är glada över att få välkomna Veoneer som medlem. Vi värdesätter
Veoneers expertis inom självkörande bilar och ser fram emot deras
tekniska kompetens i våra arbetsgrupper och i alla aktiviteter,"
säger Massimo Osella från General Motors, tillika ordförande i AVCC.

Läs mer om AVCC: https://www.avcconsortium.org/

För ytterligare information
Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, Tel +46 (0)8 527 762 27
Ray Pekar, Investor Relations, Tel +1 (248) 794-4537

Veoneer designar och tillverkar hårdvara, mjukvara och systemlösningar
för aktiv säkerhet, självkörande bilar, styrenheter och sensorer samt
bromssystem. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet.
Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av
att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har omkring 9100
medarbetare i 13 länder och huvudkontor i Stockholm. Under 2018
uppgick försäljningen till 2,2 miljarder USD. Bolaget är noterat på
New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag: I meddelandet
finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande,
så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) "Private
Securities Litigation Reform Act of 1995". I sådana framåtblickande
uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling
så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i
framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande
förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra
förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att
det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att
sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller
visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på
kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda
till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta
resultatet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att
effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare
angivits, däribland generella ekonomiska förutsättningar och
förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga
framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar
vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of
1995" erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss
inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd
av ny information eller framtida händelser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/veoneer/r/veoneer-medlem-i-avcc-for-att-pasky...

Författare Cision News