Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Veoneer: Veoneer påbörjar produktion av teknik till Polestar 2

Stockholm, 6 maj 2020: Autotech-bolaget Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och
SSE: VNE SDB) lanserar senaste tekniken för undvikande av kollision
till nya elbilen Polestar 2.

Veoneer startar produktionen av avancerad teknologi och mjukvara som
möjliggör att Polestar 2 blir ledande inom bilsäkerhet. Systemen
låter Polestar 2 samla in data från omgivningen och färdriktningen på
närliggande bilar och kan därigenom assistera föraren och undvika
potentiellt farliga situationer.

Teknologier som ingår är Veoneers fjärde generation av
monovisionssystem, 77GHz framåtriktad radar och en toppmodern dator
för förarassistans (ADAS ECU). Polestar 2 är först med Zenuitys
mjukvaruplattform med sensor fusion vilken möjliggör industriledande
funktioner, såsom objektdetektering, körfältsassistans, framåtriktad
kollisionsvarning, adaptiv farthållning, AEB-bromsar och
trafikassistans.

Veoneers framåtriktade 77 GHz radar och vindrutemonterade
monokamerasystem håller Polestar 2s synfält riktad mot vägbanan så
att eventuella störningar på bilens planerade färdväg kan upptäckas
och preventiva åtgärder genomföras. Allt från stillastående bilar
till gångtrafikanter kan upptäckas av Polestar 2, som varnar föraren
(genom pulserande inbromsning, ljudsignal och en visuell varning på
förarkonsollen), och om så krävs görs en automatisk nödbromsning. För
att öka passagerarnas säkerhet kan även en automatisk lättare
inbromsning, styrningsstöd samt en stegvis åtdragning av bilbälten
förekomma.

Veoneers fjärde generation monokamerasystem har 100 graders synfält
och en upplösning på 1,7 megapixlar, vilka stödjer
förarassistansfunktioner som krävs för att uppnå Euro NCAPs
5-stjärniga krav. Systemets hårdvara har integrerats med
djupinlärande algoritmer för att känna igen objekt såsom bilar,
vägmarkeringar och trafikskyltar.

Veoneers senaste generation av 77 GHz radar har förbättrad prestanda
och erbjuder en tillförlitlig och korrekt lägesbild av objekt i
bilens omgivning. Veoneers radar har förbättrade radiovågor och ett
utökat intervall, vilket krävs för att uppnå Euro NCAPs 5-stjärniga
krav.

Veoneers förardator / ADAS ECU, innehåller sofistikerad mjukvara som,
tillsammans med mjukvara i sensorerna, tolkar trafiksituationen och
utlöser förarassistansfunktioner vid behov, såsom nödbroms eller
varning för korsande trafik. Veoneers förardator är byggd på en öppen
skalbar plattform för hårdvara och mjukvaruarkitektur med algoritmer.

"Vi gläds åt att börja leverera Veoneer fjärde generation
monokamerasystem, en uppgraderad 77GHz radar, förardator och
industriledande mjukvara vilken kommer innebära att föraren av nya
Polestar 2 kommer kunna interagera med bilen och omgivningen på ett
helt nytt sätt," säger Jan Carlson, Veoneers ordförande, VD och
koncernchef. "På Veoneer är vi stolta över att bidra till att förare
och passagerare uppnår helt nya nivåer av säkerhet och bekvämlighet
globalt - här är Polestar 2 först ut med dessa avancerade system."

För ytterligare information

Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27
Ray Pekar, VP Investor Relations, Tel +1 (248) 794-4537

Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) är en världsledare inom
autotech-branschen. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara,
hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans,
'collaborative' och autonom körning till fordonstillverkare globalt.
Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Veoneer, som
bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla
lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har 7600 medarbetare i 13
länder och huvudkontor i Stockholm. Under 2019 uppgick försäljningen
till 1,9 miljarder USD. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange
(NYSE: VNE) och Nasdaq Stockholm (SSE: VNE SDB).

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag: I meddelandet
finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande,
så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) "Private
Securities Litigation Reform Act of 1995". I sådana framåtblickande
uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling
så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i
framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande
förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra
förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att
det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att
sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller
visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på
kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda
till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta
resultatet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att
effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare
angivits, däribland generella ekonomiska förutsättningar och
förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga
framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar
vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of
1995" erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss
inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd
av ny information eller framtida händelser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/veoneer/r/veoneer-paborjar-produktion-av-tekn...

Författare Cision News