Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Verisec: Analysguiden: Nyheter visar på potential

Verisecs rapport för det fjärde kvartalet 2019 var svagare än vi
väntade oss. Intäkterna från Freja eID dröjer längre än väntat men
nyhetsflödet har varit starkt under de senaste fyra månaderna.
Intäktsförskjutningen drar ned vårt motiverade värde till 129 kronor
(143).

Då bolaget är inne i en tillväxtfas är det svårbedömt när och under
vilka kvartal intäktsökningen kommer. I det fjärde kvartalet 2019
blev nettointäkterna 19,7 miljoner kronor exklusive aktiverade
kostnader vilket är en liten ökning från 19,5 miljoner från
motsvarande kvartal året innan. Vi hade räknat med en mer positivt
utveckling för den traditionella verksamheten och ett litet bidrag
från Freja eID. Totala intäkter blev 22,3 miljoner kronor där
aktiverade produktutveckling representerar drygt 1,8 miljoner kronor.
Freja eID som förväntas driva tillväxten de närmaste åren med en
marginell tillväxt för övriga delar. Resultatet blev därmed också
sämre än väntat. För helåret 2019 blev rörelseresultatet kraftig
negativt, vilket kan förklaras till att bolaget är i uppbyggnadsfasen
av Freja eID där ökade personalkostnader förklarar en stor del av de
ökade kostnaderna under året.

Trots en svagare utveckling än väntat för det fjärde kvartalet 2019
fortsätter det att hända positiva saker i och runt bolaget. I oktober
2019 slöts ett avtal med Visma som kommer att erbjuda Freja eID i
sitt utbud. I oktober gick även Svenska Spel live med Freja eID.
Ytterligare två samarbeten inleddes i oktober, dels ett partneravtal
med IT Omsorg i Stockholm AB samt ett samarbete med Tieto och Tromb.
I november lades Freja eID till som inloggningsmetod för
1177Vårdguiden. Som en av flera nyheter under december stöds Freja
eID+ för e-tjänster hos Bolagsverket och Verksamt.se. Under januari
2020 har vi parternavtalet med Micrsoft som måste ses som viktigast
av de sju händelser som rapporterats fram till kvartalsrapporten.

Mycket av de framsteg som nu görs kommer genom integratörer som är
ytterst viktiga för den framtida tillväxten. Vi justerar ned våra
antaganden främst hänförligt till att intäkterna för Freja eID skjuts
något framåt i tiden, De stora värdena väntas dock inte genereras
åren efter 2020/21. Det motiverade priset per aktie i basscenariot
minskar till 129 (143) kronor.

Läs hela analysen på Analysguiden:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-verisec-nyheter...

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden, läs mer här
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/verisec/r/analysguiden--nyheter-visar-pa-pote...

Författare Cision News