Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Verisec: Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari - 31 december 2019

PERIODEN I SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet: 1 oktober - 31 december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 19,7 (19,5) MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,7
(-5,2) MSEK

· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -9,3 (-7,1) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -9,8 (-7,2) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (-2,6)
MSEK

· Per den 31 december 2019 uppgick likvida medel till 10,0 (28,9)
MSEK

· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till -2,02 (-1,51) SEK

Helåret: 1 januari - 31 december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 99,7 (76,2) MSEK
· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -13,9
(-21,5) MSEK

· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -27,5 (-28,4) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -24,7 (-29,4) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,6
(-20,0) MSEK

· Per den 31 december 2019 uppgick likvida medel till 10,0 (28,9)
MSEK

· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till -5,08 (-6,36) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet: 1 oktober - 31 december
2019

· OKTOBER: Verisec slöt avtal med Visma Consulting AB som därmed
kommer erbjuda Freja eID i deras utbud av säkra lösningar för
autentisering, inloggning och signering inom privat och offentlig
sektor.

· OKTOBER: AB Svenska Spel gick live med Freja eID och gjorde det
därmed möjligt för deras kunder att använda Freja eID hos både
Svenska Spel Tur och Svenska Spel Sport & Casino.

· OKTOBER: Verisec tecknade partneravtal med IT Omsorg i Stockholm
AB gällande Freja eID+. IT Omsorg kommer att erbjuda vårdgivare och
dess anställda Freja eID+ för åtkomst till olika e-tjänster inom vård
och omsorg.

· OKTOBER: Genom ett samarbete mellan Verisec, Tieto Sweden AB och
Tromb AB lanserades Solo Reset - en molnbaserad e-tjänst i form av en
självserviceportal för lösenordsåterställning. Genom Freja eID
garanteras att identitetens tillförlitlighet är absolut vilket
möjliggör säker självbetjäning.

· NOVEMBER: Verisec inledde samarbete kring uppdragsanalys med DNB
Bank ASA. Redeye bevakar därmed inte längre Verisec. DNB uppdaterar
analysen varje kvartal.

· NOVEMBER: 1177 Vårdguiden (Inera AB) lade till Freja eID+ som
inloggningsmetod till personliga e-tjänster inom hälsa och sjukvård
hos 1177 Vårdguiden och 1177.se.

· DECEMBER: Samverkansgruppen CESAM-H (central samverkan i H-län),
bestående av sju av Region Kalmar läns kommuner, valde att lägga till
Freja eID+ som ID-metod för åtkomst till respektive kommuns tjänster.

· DECEMBER: Från den 14 december 2019 stödjs Freja eID+ för
e-tjänster hos Bolagsverket och Verksamt.se.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

· JANUARI: Freja eID+ kommer bli ny identifieringsmetod för
inloggning till AFA Försäkrings FoU-portal som forskare använder för
att ansöka om finansiering.

· JANUARI: Videoslots Ltd, ett av världens största internetkasinon,
valde Freja eID som ID-lösning på den nordiska marknaden.

· JANUARI: Verisec utökade användningsområdet för Freja eID med den
nya funktionen Organisations eID - en unik e-tjänstelegitimation i
vilken användare nu kan skilja på det de gör privat och i tjänsten i
en och samma mobila e-legitimation.

· JANUARI: Verisec ingick partneravtal med multinationella
Microsoft. Inom avtalets ramar kommer man att ägna sig åt gemensam
affärsutveckling där Freja eID har en central roll.

· JANUARI: Verisec tecknade avtal med Casino Cosmopol AB om att göra
ett pilotprojekt där Freja eID används för fysisk identifiering av
besökare till kasinot.

· JANUARI: ATG lanserade identifiering med Freja eID. Nu kan
spelkunder använda Freja eID som inloggningsmetod till onlinespel hos
ATG Häst, Sport och Casino.

· FEBRUARI: Verisec AB slöt avtal gällande Freja eID med brittiska
Addreax Group Ltd som står bakom Studentkortet och appen STUK. Nu kan
Studentkortets användare registrera sig och logga in med Freja eID.

KOMMENTAR FRÅN VD

Fortsatt tillväxt av kunder
Sista kvartalet för ett verksamhetsår handlar till stor del om att
avsluta avtalsförhandlingar och om att stänga affärer. Samtidigt har
mycket fokus legat på nästa steg i strategin kring Freja eID.

I grunden utgör Freja eID en plattform för digital tillit med
tjänsteleverantörer och användare som möts för att skapa mervärde för
plattformens aktörer. Detta skapar i sin tur intäkter för bolaget.
Strategin kring Freja eID i ett givet land bygger på ett fåtal till
synes enkla steg: skapa tillit, bygga strategiska partnerskap, skapa
en kritisk massa av tjänster och därefter locka användare. Sedan
Freja eID tilldelades kvalitetsmärket Svensk e-legitimation i januari
2018 så har vi visat att vi kan leverera i enlighet med denna
strategi.

Tillitsfrågan ligger till grund för hela plattformen, och den svenska
kvalitetsmärkning som blev klar i januari 2018 är en av hörnstenarna
i detta arbete. Breda offentliga tjänster och lokala kommunala
e-tjänster bygger också förtroende samtidigt som det skapar ett
basutbud av relevanta tjänster. Under fjärde kvartalet blev Freja eID
tillgängligt på bland annat Bolagsverket, Verksamt.se samt 1177.se
vilket drivit på intresset ytterligare från offentlig sektor.
Framöver kommer vi ta ställning till kvalitetsmärkning i fler länder
samt fortsätta processen med eIDAS notifiering för godkännande inom
EU.

Partnerskap skapar förutsättning för att nå ut till marknaden, och ger
oss en hävstång i bearbetningen av flera parallella branscher. De
partnerskap som hittills tecknats bidrar i dagsläget starkt till
ökningen av antalet förlitande parter. Detta gäller inte minst inom
den kommunala sektorn där Freja eID snabbt stärkt sin position genom
just partnerskap. Nya partnerskap tecknas löpande och efter
kvartalets slut tecknades avtal med Microsoft som initialt syftar
till att skapa ett starkare erbjudande inom offentlig sektor för
inloggning till molnbaserade tjänster.

Tjänster som stödjer Freja eID utgör grunden för att plattformen skall
vara relevant för användare. Fokus har varit på breda tjänster med
stora användargrupper. I takt med nya regelverk inom spel- och
banksektorn som ställt högre krav på identifiering har en stor del av
direktbearbetningen legat inom dessa områden. Under kvartalet gick
Svenska Spel live och efter kvartalets slut tecknades även avtal med
Videoslots.com. Under senaste kvartalet kontaktades vi även allt
oftare av tjänsteleverantörer vilket tydligt underlättar vår
kundbearbetning. Det aktiva arbetet med tjänsteleverantörer kommer
fortsätta framöver, och fungera som stöd till användaranskaffningen.

Användare utgör den sista pusselbiten i att skapa en livskraftig och
dynamisk plattform. Under kvartalet fortsatte arbetet med flertalet
aktiviteter ämnade att tillföra användare till plattformen under
2020. En målgrupp vi valt att inrikta oss på är unga i åldern 13-25
år, som i många fall saknar en relation till en befintlig
e-legitimation. Aktiviteterna kommer drivas tillsammans med
befintliga tjänsteleverantörer som ser ett starkt mervärde i Freja
eID. Parallellt bearbetas nya tjänsteleverantörer som ytterligare kan
förstärka relevansen för användargruppen och generera en kraftfull
nätverkseffekt med transaktioner som följd.

Användare som kommer in i Freja eID hittar snabbt andra tjänster,
vilket ökar transaktionsvolymen. Satsningen på användare i början av
2020 ligger rätt i tiden och utlovar ett intressant år med användaren
i fokus.

Johan Henrikson, VD
Stockholm, februari 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2020, kl.
07:30 CET genom ovanstående persons försorg.

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och
skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga.
Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två
fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec
har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad,
Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på
Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser
Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring
08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com |
www.verisec.com/sv/finansiell-info

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/verisec/r/bokslutskommunike-verisec-ab--publ-...
https://mb.cision.com/Main/10789/3028634/1188974.pdf
https://mb.cision.com/Public/10789/3028634/9e2d02fa05d5cf4d.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.