Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Verisec: Folkhälsomyndigheten ansluter sig till Freja eID+

Folkhälsomyndigheten har anslutit sig till Freja eID+ genom
Valfrihetssystem 2017 för e-legitimering. Sedan tidigare är ett
flertal myndigheter, regioner och kommuner anslutna via
valfrihetssystemet.

Ett valfrihetssystem fungerar så att medborgare styr vilken
e-legitimation som ska användas vid inloggning, och därmed vilken
leverantör som ska få betalt av den upphandlande myndigheten för
identifieringen. Offentlig sektor kan välja att upphandla
e-legitimering direkt, via ramavtal och via valfrihetssystem.
Hittills har ett åttiotal myndigheter, kommuner och regioner avtalat
om anslutning till Freja eID, varav några har anslutit sig via
valfrihetssystemet som administreras av DIGG - Myndigheten för
digital förvaltning.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

"Freja eID+ har på allvar etablerat sig som en e-legitimation inom
offentlig sektor och det är ju rimligt att våra offentliga
institutioner använder Sveriges enda statligt kvalitetsmärkta mobila
e-legitimation. Anslutningstakten är hög, framförallt bland
kommunerna, och när en myndighet som Folkhälsomyndigheten kommer
ombord kan det förhoppningsvis bidra till att anslutningstakten bland
myndigheter kommer upp i samma nivå."

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och
skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga.
Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två
fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec
har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad,
Madrid, Mexiko City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på
Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser
Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring
08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com |
Finansiell information Verisec AB (publ)
(https://www.verisec.com/sv/finansiell-info/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/verisec/r/folkhalsomyndigheten-ansluter-sig-t...
https://mb.cision.com/Main/10789/3125141/1257176.pdf

Författare Cision News