Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-09

Verisec genomför planerad avyttring av verksamhetsdelar

Bakgrunden till transaktionen är att de olika verksamhetsdelarna i Verisec med tiden utvecklats i en riktning där inbördes synergier inte varit naturliga. Detta har medfört betydande overheadkostnader samt att inte fullt fokus kunnat läggas på Freja eID, som är den del där den framtida tillväxtpotentialen bedöms vara störst.
Verisec International AB som avyttras inkluderar verksamhetsdelarna Freja UP och tredjepartsförsäljningen av Hardware Security Modules (HSM). Kvarvarande verksamhetsdelar är Freja eID samt fulfilmentverksamheten i Services.
 
För en mer detaljerad beskrivning av transaktionen, bakgrunden samt en proforma-redovisning av de olika verksamhetsområdena för 2019, vänligen ta del av pressmeddelandet från den 23 april 2020 som du finner via länken här (https://news.cision.com/se/verisec/r/verisec-renodlar-verksamheten-kring-freja-eid-och-avyttrar-flera-verksamhetsdelar,c3094921).
I samband med transaktionen och omorganisationen görs också ändringar i Verisecs ledningsgrupp som från och med idag kommer att bestå av Johan Henrikson, VD, Jakub Missuna, CFO, Dragoljub Nesic, CIO, Tony Buss, CXO samt Kristofer von Beetzen, CPO.
Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
"Vi upplever en stark efterfrågan kring e-legitimering och har också en mycket stark position för att kunna fortsätta driva tillväxten för Freja eID. Med ett knivskarpt fokus, en effektiv organisation och tryggad finansiering har vi nu skapat förutsättningar för en spännande tillväxtresa inom ett av digitaliseringens viktigaste områden."
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Författare Verisec