Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Verisec: Kommuniké från extra bolagsstämma i Verisec AB (publ)

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll måndagen den 11 maj 2020
extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades:

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse
av samtliga aktier i dotterbolaget Verisec International AB till
Holding Point AB. Köpeskillingen för samtliga aktier i Verisec
International AB, inklusive verksamhetsdelarna Freja UP och
tredjepartsförsäljningen av krypteringsutrustning Hardware Security
Modules, uppgår till 48,0 MSEK varav 34,0 MSEK erläggs kontant vid
tillträdet och resterande belopp om 14,0 MSEK erläggs i form av en
säljarrevers.

Kallelse till extra bolagsstämma och övriga handlingar finns
tillgängliga på bolagets hemsida www.verisec.com. Protokollet från
extra bolagsstämma kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast
två veckor från dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 (0) 733-45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2020, kl.17:15
CEST genom ovanstående persons försorg.

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och
skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga.
Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två
fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec
har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad,
Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på
Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser
Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring
08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com |
www.verisec.com/sv/finansiell-info

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/verisec/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/10789/3108981/1245809.pdf

Författare Cision News