Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-26

Verisec: Lidingö stad väljer Freja eID som tjänstelegitimation

Med funktionen Organisations eID i kan organisationer lägga till en egen, rollbaserad identitet i Freja eID som är separerad från användarens privata e-legitimation. Ett viktigt krav för kommuner och myndigheter är att tjänstelegitimationen uppfyller tillitsnivå 3 och är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Med Freja eID är det nu för första gången möjligt att uppfylla dessa krav med en mobil e-tjänstelegitimation

Lidingö stad kommer att använda Freja eID som e-tjänstelegitimation till cirka 1000 anställda. Sedan tidigare har Lidingö avtal om användning av Freja eID för åtkomst till kommunens e-tjänster för medborgare.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
"Tjänstelegitimering var något som inte riktigt hängde med när den offentliga sektorn började digitaliseras. När vi började titta på detta tog vi ett helhetsgrepp och samlade ett stort antal aktörer från offentlig sektor och ställde frågan; "Vad behöver ni?". Utifrån svaren har vi arbetat målmedvetet med kundnära utveckling, vilket resulterat i en e-tjänstelegitimation som når allt större spridning i det offentliga."

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Författare Verisec