Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

VERKSTAD: FABRIKER ÖVERLAG IGÅNG, BOLAG FÖLJER REKOMMENDAT.(NY)

(Tillägg: kommentarer från Epiroc och Alfa Laval)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Flera stora svenska verkstadsbolag bekräftar
att deras verksamheter i Kina är igång i spåren av corona-virusutbrottet som
tidigare i år fick flera företag att på myndigheternas order hålla stängt
under en förlängd nyårsledighet. Samtidigt vidtar bolagen åtgärder i linje
med myndigheternas rekommendationer.

Det framgår av kommentarer från några stora svenska verkstadsbolag till
Nyhetsbyrån Direkt efter att den ökade virusoron på måndagen fått världens
börser på fall.

Kullagerföretaget SKF, med runt 6.000 medarbetare i Kina, uppger sig inte ha
något nytt att rapportera från den 10 februari när fabrikerna återstartade
efter den förlängda nyårsledigheten.

"Fabrikerna kom igång som planerat och man fortsätter ta de säkerhetsåtgärder
som krävs för att medarbetare ska skyddas, såsom möjlighet att jobba hemifrån
och så vidare", uppger SKF:s kommunikationschef Theo Kjellberg för
Nyhetsbyrån Direkt.

Sandvik uppger övergripande att den gradvisa öppningen av bolagets
verksamheter i Kina har fortsatt.

"Efter den förlängda nyårsledigheten i Kina påbörjade vi den 10 februari en
gradvis öppning av våra verksamheter som har fortsatt sedan dess. Det ser
dock lite olika ut i våra olika divisioner beroende på bland annat
reserestriktioner inom Kina och lokala myndigheters regler, och personalens
säkerhet är förstås prioriterad", säger Sandviks presschef Martin Blomgren.

"Vi har restriktioner på resor till, från eller via Kina, samt icke-kritiska
affärsresor inom Kina och personal i Kina som har möjlighet att jobba
hemifrån uppmanas att göra det. Affärsmässigt är det för tidigt att säga vad
situationen innebär. Våra divisioner följer och planerar verksamheten utifrån
sina förutsättningar", tillägger Sandvik-företrädaren.

Atlas Copco uppger sig ha öppnat de flesta av sina Kinaenheter, men tillägger
att det fortfarande finns osäkerheter och att bolaget givetvis följer de
lokala myndigheternas rekommendationer.

"De medarbetare som kan arbeta hemifrån har ombetts att göra så. Vi har också
vidtagit en rad åtgärder med bland annat dagliga hälsokontroller och att det
är obligatoriskt för medarbetarna att bära masker", säger Gisela Lindstrand
vid Atlas Copcos kommunikationsavdelning till Nyhetsbyrån Direkt.

Epiroc, som tillhandahåller gruv- och infrastrukturutrustning, uppger att
produktionen är i gång och att det inte är någon stor dramatik för bolagets
del.

"De flesta av våra underleverantörer i Kina har flera veckors lager av de
komponenter som vi behöver, därför upplever vi inga stora förseningar än. Vi
ser vissa förseningar från vissa underleverantörer, men det är alltså inget
stort problem för oss än. Vi följer självklart situationen noga och tittar på
potentiella alternativa underleverantörer som kan komma att behövas", säger
Epirocs presschef Ola Kinnander.

"Vår produktion i Kina är framförallt för den inhemska marknaden, så exporten
därifrån är inget jättebekymmer för oss", tillägger han.

Alfa Laval uppger att bolaget med viss oro följer coronaviruset i Kina och
andra länder, inklusive eskaleringen i Sydkorea and i norra Italien.

"Vi följer både de centrala och lokala rekommendationerna från de kinesiska
myndigheterna, och även från myndigheterna i andra länder. Samtliga
produktionsenheter i Kina öppnades igen den 10 februari och vi är nu tillbaka
i produktion. I Sydkorea och Italien kör affären som vanligt", säger Alfa
Lavals informationsdirektör Peter Torstensson.

När Sandvik delårsrapporterade redan den 21 januari hade virusutbrottet ännu
inte blivit så stort. Atlas Copco, som rapporterade den 28 januari, uppgav
att verkstadsföretaget i sina utsikter för det närmaste kvartalet inte hade
beaktat eventuella risker kopplade till coronaviruset.

SKF uppgav dock vid sin bokslutsrapport den 4 februari att
coronavirusutbrottet hade tyngt SKF:s utsikter för första kvartalet 2020 och
påverkat den guidning som bolaget gav.

Epiroc uppgav den 31 januari att bolaget följer situationen kring
virusutbrottet. Bolaget hade då en anställd i Kina som hade påverkats av
viruset och som återhämtade sig.

Alfa Laval uppgav sig i början av februari att bolaget påverkas ungefär på
samma sätt som andra verkstadsföretag.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News