Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-10

Vertiseit delårsrapport januari - september 2022

Vid utgången av det tredje kvartalet 2022 uppgick Vertiseits årligen återkommande intäkter (ARR) till 130 miljoner kronor, en ökning med 98 procent jämfört med föregående år. Den organiska ARR-tillväxten uppgick till 20 procent. Sekventiellt växte ARR med drygt 4 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med föregående år ökade nettoomsättningen med 110 procent till 82 miljoner kronor. Justerad EBITDA uppgick till 15 miljoner kronor jämfört med 4 miljoner kronor föregående år.

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2022

 • Vid utgången av kvartalet uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR – Annual Recurring Revenue) till 130,4 MSEK (65,9), en ökning med 98 procent jämfört med föregående år. SaaS-intäkter (Software as a Service) för kvartalet ökade med 20,4 MSEK till 39,4 MSEK (19,0).
 • Sekventiellt växte ARR med 4,4 procent (6,2) jämfört med föregående kvartal. Justerat för förvärv ökade ARR organiskt med 20,3 procent jämfört med föregående år.
 • Nettoomsättningen ökade med 110 procent till 82,4 MSEK (39,2).
 • Justerat för transaktionskostnader relaterade till förvärv uppgick resultat före avskrivningar (EBITDA) till 15,5 MSEK (4,4) och den justerade EBITDA-marginalen till 18,8 procent (11,1). Ojusterat uppgick resultat före avskrivningar (EBITDA) till 15,3 MSEK (4,1), och EBITDA-marginalen till 18,6 procent (10,4).
 • Kvartalets resultat uppgick till 6,0 MSEK (0,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,54 SEK respektive 0,48 SEK (0,08 respektive 0,07).

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2022

 • SaaS-intäkter (Software as a Service) ökade under perioden med 53,3 MSEK till 94,0 MSEK (40,6) jämfört med föregående år.
 • Nettoomsättningen ökade med 154 procent till 215,7 MSEK (84,8).
 • Justerat för transaktionskostnader relaterade till förvärv uppgick resultat före avskrivningar (EBITDA) till 34,5 MSEK (10,9) och den justerade EBITDA-marginalen till 16,0 procent (12,9). Ojusterat uppgick resultat före avskrivningar (EBITDA) till 23,2 MSEK (8,6), och EBITDA-marginalen till 10,8 procent (10,2).
 • Periodens resultat uppgick till 1,3 MSEK (1,5).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,69 SEK respektive 0,62 SEK (0,17 respektive 0,15).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Inga väsentliga händelser har skett under tredje kvartalet, vilket präglats av fortsatt god efterfrågan, integrationsarbete och implementation av koncerngemensamma stödsystem.

INVESTERARPRESENTATION
Vertiseit bjuder in till en investerarpresentation där Johan Lind, VD, och Jonas Lagerqvist, CFO, presenterar bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022. I anslutning till presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

Tid: 10 november, kl. 09.00
Deltagande: För att ansluta till presentationen – klicka här.

Länkar


Länk till Vertiseit Investor Relations där rapporten finns tillgänglig

Kontakter


Johan Lind, Group CEO / Mediakontakt
johan.lind@vertiseit.com
+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist, Group Deputy CEO / CFO / IR-ansvarig
jonas.lagerqvist@vertiseit.com
+46 732 036 298

Redeye AB är bolagets Certified Adviser 

Om Vertiseit


Vertiseit är ett ledande plattformsbolag inom Retail Digital Signage i Europa. Genom dotterbolagen Dise och Grassfish tillhandahåller koncernen mjukvara för Digital In-store och relaterade konsulttjänster. Bland bolagets kunder återfinns globala varumärken och retailers som nyttjar bolagets produkter och tjänster för att möjliggöra en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet för en stärkt kundupplevelse. Bolaget har idag +180 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Österrike, Tyskland och Storbritannien. Under perioden 2012-2021 hade Vertiseit en årlig lönsam tillväxt om i genomsnitt 33 procent (CAGR). 2021 uppgick koncernens nettoomsättning till 131 miljoner SEK och EBITDA-marginalen till 13 procent. Bolagets B-aktie är sedan 2019 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

VERTISEIT AB (publ)
Telefon: +46 340 848 11
E-post: info@vertiseit.com
Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg, Sweden
Org.nr: 556753-5272
www.vertiseit.com
corporate.vertiseit.se

Denna information är sådan information som Vertiseit är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-10 07:30 CET.

Bifogade filer


Vertiseit Delårsrapport Q3 2022

Författare MFN