Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-04

VERTISEIT: NYA FINANSIELLA MÅL OCH RIKTAD EMISSION 100 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vertiseit har presenterat nya finansiella mål. Bland annat ska ebitda-marginalen uppgå till minst 30 procent år 2024 och tillväxten av de årliga återkommande intäkterna (ARR) ska vara 25 procent per år mellan 2022 och 2024. Bolaget gör även en riktad emission om 100 miljoner kronor till teckningskurs 24 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare ska ARR-tillväxt på befintliga kunder, så kallade Net Revenue Retention (NRR) årligen överstiga 100 procent.

Bakgrunden till de nya målen är att bolagets styrelse beslutat om en ny strategi för global tillväxt. Genom förvärvet av Grassfish har Vertiseit-koncernen genomgått en förflyttning från regional helhetsleverantör i Norden till globalt plattformsbolag med relaterade konsulttjänster, heter det.

"Genom förvärvet av Grassfish i maj 2021 uppnådde Vertiseit de långsiktiga mål som bolaget tidigare arbetat efter - med god marginal, 18 månader tidigare än planerat", skriver bolaget.

Den nya strategin innebär även en ny koncernstruktur där Vertiseit blir ett renodlat holdingbolag inom Retail Tech med syfte att förvärva och utveckla SaaS-bolag inom Digital Signage med fokus på Digital In-store. Vertiseits operativa verksamhet kommer att integreras med dotterbolaget Grassfish och övergå till att drivas under varumärket Grassfish. Dise kommer fortsatt att vara ett långsiktigt dotterbolag till Vertiseit.

I ett separat pressmeddelande meddelade styrelsen även att bolaget kommer att göra en riktad nyemission om 100 miljoner kronor för att stärka ägarbasen och accelerera den globala tillväxten.

Emissionen består av som högst 4.166.667 B-aktier med en föreslagen teckningskurs om 24 kronor per aktie som har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande. Emissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare om 22 procent. Teckningskursen innebär en rabatt om 10 procent jämfört med den volymviktade kursen om 26:75 kronor för B-aktien under de senaste tio handelsdagarna till och med den 28 september 2021. Fredagens stängningskurs var 27:40 kronor.

Emissionen riktas till institutionella och professionella investerare som tillsammans åtagit sig att teckna hela emissionen. Bland investerarna finns Nordea Asset Management, KL Capital, Alcur Fonder och Protean Capital.
Författare Direkt-SE