Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-07

VESTUM: HÖJER TILLVÄXTMÅL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vestum har mot bakgrund av stark tillväxt, stärkt balansräkning och ett positivt mottagande från relevanta marknadsaktörer fattat beslut om att höja det finansiella målet avseende tillväxt. Övriga finansiella mål kvarstår oförändrade.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tillväxtmålet höjs till att årligen genomföra förvärv som tillför proformerad omsättning om minst 2 miljarder kronor och proformerad justerad ebita om minst 200 miljoner kronor. Det tidigare tillväxtmålet var att förvärva minst 100 miljoner kronor i proformerad justerad ebita.

"Vestum har genomfört förvärv i ett högre tempo än förväntat och har under de senaste tre månaderna träffat avtal om nio förvärv som sammantaget under 2020 genererade en omsättning om 1.224 miljoner kronor med en ebitda om 193 miljoner kronor och ebita om 147 miljoner kronor", skriver bolaget.

Styrelsens beslut att höja tillväxtmålet innebär att Vestums finansiella mål ser ut enligt följande:

årligen genomföra förvärv som tillför proformerad omsättning om minst 2 miljarder kronor och proformerad justerad ebita om minst 200 miljoner kronor.

minst uppnå en justerad ebita-marginal om 8,0 procent.

den finansiella nettoskulden i relation till justerad ebitda inte ska överstiga 4,0x som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen.


Vad gäller utdelningspolicyn ska Vestums vinstmedel och tillgängliga kassaflöden till hundra procent återinvesteras i verksamheten och/eller användas till nya förvärv.
Författare Direkt-SE