Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

VESTUM: KÖPER AMSLER HISS MED OMSÄTTNING 84 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vestum har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Amsler Hiss.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Under den rullande 12 månadersperioden per juni 2021 genererade Amsler Hiss en omsättning om 83,6 miljoner kronor med en ebitda om 8,3 miljoner och ebita om 6,3 miljoner, motsvarande en ebida-marginal om 9,9 procent och ebita-marginal om 7,6 procent.

Amsler Hiss utför nyinstallationer, ombyggnationer samt reparationer och service av alla slags hissar.

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 91.540 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 procent.

Amsler Hiss siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med fjärde kvartalet 2021.
Författare Direkt-SE