Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-01

Vestum offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Vestum AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 28 oktober 2021 seniora icke säkerställda obligationer om totalt 1,500,000,000 SEK, under ett ramverk om 3,000,000,000 SEK med en löptid om tre år och med slutligt förfall i oktober 2024 (”Obligationerna”).

Enligt obligationsvillkoren har Bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.vestum.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel i Obligationerna beräknas bli omkring den 8 september 2022.

För ytterligare information kontakta:


Olof Andersson, CFO för Vestum AB (publ)
Tel: +46 72 923 32 50
E-post: olof.andersson@vestum.se

Kort om Vestum


Vestum är en industrikoncern som levererar specialiserade tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur. Vi har marknadens främsta specialister med lång branscherfarenhet, bred kompetens och stark lokal närvaro. Vestum har över 2 000 anställda och finns i Norden, Tyskland och Storbritannien.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Bifogade filer


Vestum offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Författare MFN