Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Veteranpoolen AB: Produktionsdata för april 2020

Veteranpoolen AB producerade ca 50 000 timmar under april 2020 att
jämföras med ca 77 000 timmar april 2019. Producerade timmar avser
utförda och debiterbara uppdrag under perioden.

Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag som
den senaste tiden minskat i omfattning. Under april månad levererades
inga timmar på detta uppdrag vilket skall jämföras med ca 13 000
timmar under samma period föregående år. Den pågående Covid-19
pandemin har haft en negativ påverkan men starka insatser av alla
våra medarbetare har minskat påverkan på Veteranpoolen AB.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 maj 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/veteranpoolen-ab/r/produktionsdata-for-april-...

Författare AktieTorget News