Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-09

Veteranpoolen AB: Produktionsdata för juli 2019

Veteranpoolen AB producerade ca 80 000 timmar under juli 2019 att
jämföras med ca 71 000 timmar under juli 2018. Producerade timmar
avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 juli 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/veteranpoolen-ab/r/produktionsdata-for-juli-2...
https://mb.cision.com/Main/16740/2878247/1087857.pdf

Författare AktieTorget News