Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

Veteranpoolen AB: Produktionsdata för mars 2020

Veteranpoolen AB producerade ca 52 500 timmar under mars 2020 att
jämföras med ca 64 000 timmar mars 2019. Producerade timmar avser
utförda och debiterbara uppdrag under perioden.

Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag som
den senaste tiden minskat i omfattning. Under mars månad levererades
ca 3 000 timmar på detta uppdrag vilket skall jämföras med ca 14 500
timmar under samma period föregående år. Under mars månad levererade
Veteranpoolen ca 49 000 timmar till alla andra kunder vilket skall
jämföras med ca 49 500 timmar för motsvarande period föregående år.

Veteranpoolen blev under 2019 utnämnt till ett superföretag av Veckans
Affärer och tilldelades nyligen priset för årets franchisebragd av
Svensk Franchise. Dessa utmärkelser är såklart uppskattade och vi har
stolt tagit emot dem. Inom Veteranpoolen är vi dock mer stolta över
den prestation vi precis genomfört. Under mars har vi genomfört
följande för att minimera smitta av Covid-19, skydda våra kunder,
skydda våra veteraner och samtidigt få vårt företag att fungera:

· Gjort vårt yttersta för att förmå alla våra medarbetare som är 70
år eller äldre och normalt väldigt aktiva i vårt samhälle att stanna
hemma och såklart pausa sina uppdrag för Veteranpoolen.

· I den mån det varit möjligt hitta ersättare som inte tillhör en
riskgrupp för att lösa de kritiska uppdrag som inte kan vänta tills
corona-krisen är över.

· Ställt in hundratals fysiska personalträffar för att allmänt bidra
till en minskad smittspridning av Covid-19.

· På obestämd tid flyttat fram 20 stycken välplanerade biokvällar
för våra kära medarbetare för att allmänt minska smittspridning.

· Ställt in regionala planeringsmöten och onödiga resor inom landet.
· Etablerat digitala träffar som ett alternativ för våra veteraner
som uppskattar vår gemenskap och vill hålla kontakten.

· Etablerat digitala intervjuer för de pensionärer som vill
utvärdera om ett extra-jobb genom Veteranpoolen är något för dem.

· Gått igenom våra kostnader för att se om vi kan spara in på något
för att hantera förväntade framtida volymtapp.

· Vunnit nya säkra uppdrag där veteraner som inte är i riskzonen kan
fortsätta att hjälpa våra kunder och bidra till samhällets
utveckling.

Att under denna period inte nämnvärt tappa underliggande affärsvolym
är en bragd och en prestationen större än något annat vi genomfört
under företagets historia. Våra lokala ledare har gjort ett
fantastiskt jobb tillsammans med våra tusentals veteraner som inte är
i en riskgrupp. Vi förväntar oss minskade volymer och fler
komplikationer framöver men vi är redo att hantera även dessa
utmaningar. Vi är redo för storm men hoppas på kuling.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 09 april 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/veteranpoolen-ab/r/produktionsdata-for-mars-2...

Författare AktieTorget News