Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Veteranpoolen AB: Styrelsen i Veteranpoolen AB (publ) föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019

Styrelsen i Veteranpoolen AB (publ) har under den senaste tiden
utvärderat och bedömt bolagets situation. Givet den stora osäkerheten
till följd av virus Covid-19 har styrelsen beslutat föreslå till
årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2019. Styrelsen kommer att
pröva möjligheten till utdelning vid en eventuell extra bolagsstämma
i höst.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 maj 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/veteranpoolen-ab/r/styrelsen-i-veteranpoolen-...

Författare AktieTorget News