Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

VETERANPOOLEN: MINSKAD OMSÄTTNING OCH RESULTAT 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Veteranpoolens nettoomsättning uppgick till
60,4 miljoner kronor under det första kvartalet 2020, en nedgång med 6,4
procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till 1,9 miljoner kronor (2,5) och resultatet efter
skatt blev 1,5 miljoner kronor (1,9).

"Den svaga resultatutvecklingen är en konsekvens av ökade satsningar för
framtida tillväxt, investeringar för ökad effektivitet samt satsningar för
ökad lönsamhet för lokala franchisetagare", skriver bolaget i
delårsrapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital
var -2,2 miljoner kronor (-8,8)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0:08 kronor (0:11).

Veteranpoolen meddelade den 15 maj att det återkallar sitt utdelningsförslag
på grund av coronapandemin.

"Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag inom
företagssegmentet. Som väntat har det uppdraget minskat i omfattning även
under detta kvartal. Veteranpoolens övriga affärer ökade med 4 procent under
perioden", skriver bolaget.

Från mitten av mars månad har Covid-19-pandemin haft en kraftig påverkan på
samhället och även på Veteranpoolen. Vissa kunder har pausat sina uppdrag
samtidigt som en del veteraner varit oroliga och tackat nej till uppdrag
under denna turbulenta period. Veteraner över 70 år har i enlighet med
Folkhälsomyndighetens riktlinjer fått avstå uppdrag som innebär sociala
kontakter.

"Vi har jobbat hårt med att kommunicera med oroliga kunder och hitta
kundlösningar som är säkra. Trots ansträngningar har vi i vissa fall behövt
pausa våra uppdrag. Vi har kommunicerat intensivt med våra veteraner om hur
vi minimerar risker för smitta när vi genomför våra uppdrag. I vissa fall har
vi behövt be våra veteraner att pausa sina uppdrag men vi har även kunnat
hitta nya lösningar där uppdrag har kunnat genomföras utan sociala
kontakter", skriver bolagets vd Mats Claesson.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News