Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

VibroSense: Artikel i Vetenskap & Hälsa: Metod för att upptäcka nervskador i tidigt skede

I en nypublicerad artikel i Vetenskap & Hälsa ges stöd för
MultiFrekvens Vibrametri inom området diabetes. Under hösten 2020
inleds lanseringen av applikationen Diabetes Screening med bolagets
nya produkt, VibroSense Meter® II, som kommer hjälpa vården att
effektivisera behandlingen av diabetesfoten. Screeningen, som tar
under 10 minuter, ger stöd för att snabbt identifiera patienter som
riskerar att få nervskador som en följd av diabetes.

Läs hela artikeln i Vetenskap & Hälsa:
https://www.vetenskaphalsa.se/metod-upptacker-nervskador-i-tidigt-skede/

Läs även artikeln på Diabetesportalen:
https://www.diabetesportalen.lu.se/article/metod-for-att-upptacka-nervsk...

Kontakt

Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska
produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och
fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna
vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är
diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och
forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument
vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken
på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan
sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller
fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/3CADE9F375144D9FE0...
https://mb.cision.com/Main/12123/3119107/1253033.pdf

Författare Cision News