Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-16

VibroSense: Emissionen av units tillför Bolaget 18,1 miljoner kronor

Teckningstiden i VibroSense Dynamics AB:s ("VibroSense" eller
"Bolaget") emission av units avslutades den 10 maj 2019. Emissionen
tecknades med och utan företrädesrätt och av garanter till cirka 18,1
MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80 procent. Genom
emissionen nyemitteras 2 589 896 B-aktier och 647 474
teckningsoptioner av serie TO 2. Bolaget tillförs därmed initialt
cirka 18,1 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor är planerade
att skickas ut idag, den 16 maj 2019.

Teckning och tilldelning

Emissionen tecknades till 18 129 272 SEK inklusive garantiåtagande,
motsvarande en tecknings-grad om 80 procent, vilket innebär att 2 589
896 B-aktier och 647 474 teckningsoptioner av serie TO 2 nyemitteras.
Totalt tecknades 647 474 Units, varav 237 091 Units med
företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter), 36 586 Units utan
företrädesrätt och 373 797 Units genom garanter. Teckning med eller
utan företrädesrätt har tecknats till 7 662 956 SEK och
garantikonsortiet tecknar således för 10 466 316 SEK. Detta betyder
att emissionen tillför VibroSense cirka 18,1 miljoner kronor före
emissionskostnader om cirka 4,6 MSEK.

Tilldelningen sker i enlighet med de principer som angetts i Bolagets
informationsmemorandum. De som tilldelas aktier och teckningsoptioner
utan företrädesrätt kommer att erhålla avräknings-notor, vilka är
beräknade att skickas ut idag, den 16 maj. Tecknare som inte
tilldelas aktier och teckningsoptioner erhåller inga avräkningsnotor.

- "Jag vill rikta ett stort tack till alla investerare som tecknat sig i emissionen. Jag hade gärna sett att vi fått en överteckning, men vi kommer nu få in välbehövliga medel som är tillräckliga för att fullfölja våra planer. Vi befinner oss för närvarande i en intensiv period med planerade leveranser med start maj 2019. VibroSense har ett starkt momentum och vi arbetar intensivt med att nå våra mål och genomföra en global expansion.

I samband med emissionen har jag rest runt i landet och träffat såväl
befintliga aktieägare och nya investerare. I dessa möten har jag mött
ett stort intresse för vår verksamhet, produkt och företag. I syfte
att tillvarata detta intresse kommer vi öka vår aktivitet gentemot
marknaden och våra aktieägare för att kontinuerligt uppdatera om
progressen i vår verksamhet, säger Toni Speidel, VD VibroSense
Dynamics."

Antal aktier och aktiekapital

När VibroSense emission har registrerats hos Bolagsverket kommer
Bolagets totala antal aktier att uppgå till 12 302 009 stycken.
Aktiekapitalet ökar med 258 989 SEK från 971 211 SEK till 1 230 000
SEK. Härutöver finns utestående 647 474 teckningsoptioner av serie TO
2.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock
Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat
företrädesemissionen. Registrering av företrädesemissionen hos
Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 23, 2019.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 (ISIN-kod:
SE0012481612) är planerade att bli föremål för handel på Spotlight
Stock Market i juni 2019. Innehav av en (1) teckningsoption av serie
TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en
kurs motsvarande 200 procent av volymvägd snittkurs under perioden 3
juni 2019 till och med den 17 juni 2019, dock lägst 15,00 SEK och
maximalt 25,00 SEK. Teckning av B-aktier med stöd av
teckningsoptioner kan äga rum från och med den 16 juni 2020 till och
med den 30 juni 2020. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer
aktiekapitalet att utökas med 64 747 SEK från 1 230 200 SEK till 1
294 947 SEK.

Finansiell rådgivare

Stockholm Corporate Finance var finansiell rådgivare till VibroSense i
samband med emissionen.

För ytterligare information kontakta;

Toni Speidel, VD
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB

Tel: +46 8 440 56 40

E-post: info@stockholmcorp.se

www.stockholmcorp.se

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 maj 2019.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska
produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och
fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna
vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är
diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och
forskare.

VibroSense grundades 2005 och har sitt säte i Malmö, Sverige.
Företagets vision att Bolagets produkter skall kunna upptäcka tidiga
tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och
deras vårdgivare kan anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande
åtgärder för att förhindra, reducera eller fördröja uppkomsten av
nervskador i händer och fötter.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till
börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate
Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A
Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43
länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som
står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i
branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information
se: www.stockholmcorp.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vibrosense/r/emissionen-av-units-tillfor-bola...
https://mb.cision.com/Main/12123/2815129/1046342.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.