Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-10

VibroSense: Kommuniké från årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ)

Igår, den 9 oktober 2019, hölls årsstämma i VibroSense Dynamics AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-07-01 - 2019-06-30.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av
antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman
att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 130 000 kronor till
styrelseordförande samt med 65 000 kronor vardera till övriga
ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till
revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Axel Sjöblad, Toni Speidel och Fredrik Westman
omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Göran Lundborg
omväljs som styrelsesuppleant. Stämman beslutade vidare att Mozhgan
Dorkhan och Håkan Petersson nyväljs som ordinarie styrelseledamöter.
Till styrelseordförande beslutades nyval av Axel Sjöblad.

Vidare beslutade stämman att revisionsbolaget Moore Stephens Malmö AB,
med Johan Kling som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den
årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Malmö i oktober 2019

VibroSense Dynamics AB (publ)

STYRELSEN

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska
produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och
fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna
vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är
diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och
forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument
vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken
på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan
sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller
fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vibrosense/r/kommunike-fran-arsstamma-i-vibro...
https://mb.cision.com/Main/12123/2929773/1121465.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.