Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

VIBROSENSE: ÖKADE INTÄKTER 1 KV, VISS PÅVERKAN COVID-19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vibrosense rörelseintäkter för det tredje
kvartalet, januari-mars 2020, uppgick till 0,6 miljoner kronor (0,09) och
består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och
handinstrument.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,6 miljoner kronor under
kvartalet (-1,8).

Under första kvartalet har Vibrosense lagt stor kraft på att skapa möjligheter
inom vårdsektorn för att bygga nätverk inom diabetesvården.

"Covid 19-situationen medför att vårdsektorn stängts ner för många planerade
affärssamtal och detta påverkar givetvis våra möjligheter att göra affärer
och starta nya samarbeten inom diabetesvården ? Trots detta har vi hunnit
skapa en bra grund för att gå vidare med kraft så snart situationen
tillåter", skriver Vibrosense.

Bolagets likvida medel per den 31 mars 2020 uppgick till 11,9 miljoner kronor
(5,2). Tredje kvartalets kassaflöde uppgick till -1,8 miljoner kronor (-1,3).

"Det extra tillskott av kapital vi erhåller genom den riktade nyemission som
kommunicerades den 11 maj, ger oss önskad stabilitet för att med oförändrad
kraft fortsätta våra satsningar på expansion", skriver vd.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News