Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-22

VIBROSENSE: SER TREND MED STARKARE ORDERINGÅNG ÄN TIDIGARE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Vibrosense intäkter var 0,3 miljoner kronor under perioden juli-september som utgör det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår (0). Intäkterna består av försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,5 miljoner kronor (-1,8). Resultatet per aktie blev -0:10 kronor (-0:13).

"Vi ser en trend där vår orderingång är starkare än tidigare. Aktivitetsnivån har höjts inom segmenten HAVS och Företagshälsovård och har påverkat försäljningen positivt. Att restriktionerna kring covid-19 nu har släppts, gör att vi kommer kunna bearbeta marknaden både digitalt och fysiskt", skriver vd Hans Wallin i delårsrapporten.

Han pekar på att bolaget under det gångna kvartalet skalade upp produktionen för att kunna möta en ökad efterfrågan.

"På vår hemmamarknad kommer vi under de kommande tolv månaderna att fokusera på diabetes och företagshälsovård för att driva upp försäljningsnivåerna inom dessa segment", skriver vd.

Vibrosense likvida medel uppgick per den 30 september till 13,8 miljoner kronor (14,7). Första kvartalets kassaflöde var -1,5 miljoner kronor (-2,0).
Författare Direkt-SE