Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

VibroSense: VibroSense Dynamics AB: Flaggningsmeddelande

Efter att VibroSense Dynamics AB:s ("VibroSense") riktade emission av
units som avslutades den 11 maj 2020 uppstod flaggningsskyldighet för
en av de större aktieägarna i bolaget, CTO Toni Speidel, privat och
genom det helägda bolaget PID Product Implementation and Development
AB ("PID"). Genom emissionen nyemitterades 1 600 000 B-aktier.

Toni Speidel privat och tillsammans med det helägda bolaget PIDs
innehav i VibroSense uppgick före emissionen till 373 320 A-aktier
och 3 439 919 B-aktier (43,9 procent av röster och 31,0 procent av
kapital). Efter emissionen uppgår innehavet i VibroSense till 373 320
A-aktier och 3 439 919 B-aktier (36,8 procent av röster och 27,6
procent av kapital).

Flaggningsmeddelandet publiceras då Toni Speidels innehav efter
transaktionen underskrider 30 % av kapitalet och 40 % av rösterna.

Förändringen i antal aktier är relaterad till den nyligen genomförda
riktade nyemissionen i Bolaget. Utfallet av den riktade emissionen
har offentliggjorts genom separat pressmeddelande den 11 maj 2020.

Kontakt VibroSense Dynamics AB

Hans Wallin, VD
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska
produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och
fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna
vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är
diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och
forskare.

VibroSense grundades 2005 och har sitt säte i Malmö, Sverige.
Företagets vision att Bolagets produkter skall kunna upptäcka tidiga
tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och
deras vårdgivare kan anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande
åtgärder för att förhindra, reducera eller fördröja uppkomsten av
nervskador i händer och fötter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vibrosense/r/vibrosense-dynamics-ab--flaggnin...
https://mb.cision.com/Main/12123/3117133/1251437.pdf

Författare AktieTorget News