Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-09

VibroSense: VibroSense Dynamics genomför sin affärsplan och når uppsatta mål

VibroSense Dynamics (VibroSense) fortsätter att genomföra sin
affärsplan enligt plan. Efter ett intensivt år bedömer bolaget att
förutsättningarna att lyckas är bättre än någonsin. En stor del av
detta beror på det senaste årets framsteg inom försäljning,
marknadsföring, finansiering och forskning utförd av bolagets
forskningspartners. En kvalificerad förstärkning av organisationen
och styrelsen är ytterligare positiva faktorer för bolagets planer de
kommande åren.

Affärsområden, målsättning och målgrupper
VibroSense Dynamics vision är att bolagets metod och instrument,
VibroSense Meter II, ska bli ett standardinstrument vid diagnostik av
perifera skador i nerver och nervstammar i händer och fötter, det
vill säga perifer neuropati.

VibroSense satsar för närvarande på tre affärsområden, diabetes,
företagshälsovård och onkologi vilka har olika behov och
målsättningar som bestäms av områdesspecifika faktorer. En gemensam
nämnare för aktuella affärsområden är att de har samma fyra typer av
målgrupper, nämligen forskare, patienter, vårdgivare och betalare.
VibroSense ser dessa målgrupper som strategiska mottagare av bolagets
teknologi och instrument.

Berörda målgrupper bearbetas i olika omfattning beroende på kunskap
och uttalat behov inom respektive affärsområde. Företagshälsovård är
i dagsläget det affärsområde där man har kommit längst. Därefter
kommer diabetes följt av onkologi. Marknadspotentialen bedöms vara i
särklass störst för diabetes med onkologi som god tvåa. Den totala
adresserbara marknaden uppskattas till drygt 50 miljarder SEK samt
till cirka 4 miljarder SEK för Nordvästeuropa som är bolagets
inledande fokus.

En ambitiös affärsplan har tagits fram och nedan ges en sammanfattning
av nuläget med en avstämning mot uppsatta mål.

Uppnådda mål 2018-2019
Under det senaste året har ett antal viktiga milstolpar uppnåtts
samtidigt som bolaget haft framgångar inom försäljning,
marknadsföring, finansiering och forskning utförd av bolagets
forskningspartners. Till detta ska även läggas en kvalificerad
förstärkning av organisationen och styrelsen. Sedan juli 2018 har
följande milstolpar och aktiviteter genomförts:

· CE-märkning av bolagets nya produkt VibroSense Meter II (VSM II).
· Deltagit som utställare på flera kongresser inom onkologi och
diabetes.

· Unika upptäckter inom diabetes, bland annat visat på en mycket
god korrelation mellan "Gold Standard" och bolagets produkt samt att
det går att reversera diabetesnervskador genom att sänka
långtidsblodsockret (HBA1c).

· Ny webbsida.
· Prestigeorder på 24 VSM II från Avonova på som ska sätta upp en
ny rikstäckande tjänst med bolagets produkt.

· Flera order och leveranser av VSM II, totalt 7 enheter till
företagshälsovård och universitetssjukhus i Sverige, Norge, Danmark
och Tyskland de senaste fyra månaderna.

· Inlett ett samarbetsprojekt med företagshälsovården Runstenen för
att ta fram en Screening inom HAVS (Hand Arm Vibration Syndrom) som
tar max 10 minuter att utföra.

· Stort forskningsprojekt inom onkologi och nervskador orsakade av
cellgifter på Roskildes universitets sjukhus.

· Genomfört en nyemission.
· Rekryterat en ny VD och en senior produktchef, båda mycket
kompetenta personer med stor internationell erfarenhet inom Life
Science.

Kommande årets milstolpar och aktiviteter
Kommande år planerar bolaget att fortsätta implementera sin
affärsplan. För affärsområdet företags-hälsovård betyder detta bland
annat att avsluta projektet att lägga till en screening mode i
samarbete med Runstenen. Vidare ska projektet och ordern från Avonova
slutföras vilket beräknas vara klart senast i maj 2020 då alla 24
enheter ska vara levererade.

Inom diabetes avser VibroSense inleda aktiviteter för att nå den
viktiga målgruppen patienter. Vidare planeras att VSM II systemet ska
introduceras på klinik både för vuxna och barn. Till sist planeras
även nya studier inom onkologi samt resultat från pågående studier.

Nedan ges en sammanfattning av aktiviteter och milstolpar som är
planerade fram till sommaren 2020.

· Slutföra samarbetsprojektet med Runstenen att lägga till en HAVS
Screening mode i VSM II systemet. Planerat att vara färdigt i början
av november 2019.

· Slutföra projektet med leverans av 24 enheter till Avonova, (en
första enhet levererades i v40).

· Delta på Robin Bryntessons läger Sockertoppen för vuxna med
diabetes som hålls i Östersund mellan 25-27/10. VibroSense kommer här
erbjuda deltagarna att få sina fötter undersökta med VSM II.

· Delta på Världsdiabetesdagen den 14 november.
· Introducera VSM II till minst två diabeteskliniker, en för vuxna
och en för barn.

· Delta som utställare på olika kongresser inom diabetes, onkologi
och företagshälsovård.

· Presentera nya resultat från forskning inom diabetes och
onkologi.

· Etablera referenscenter som visar att det går att sätta in tidig
behandling av perifer sensorisk neuropati som upptäckts av
VSM-systemet.

· Inleda ett samarbete med minst två distributörer eller
återförsäljare i Nordvästeuropa.

· Köra igång produktion och producera en ny serie VSM II enheter.
· Certifiera bolaget enligt ISO 13 485.
· Presentera bolaget på olika investerarträffar med start den
4/11-2019 på Stora Aktiedagen i Göteborg.

· Inlösen av ett pågående optionsprogram under juni 2020.
VibroSense har ett mycket händelserikt år framför sig och med en
förstärkt organisation bedöms bolagets förutsättningar att lyckas
vara bättre än någonsin.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska
produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och
fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna
vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är
diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och
forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument
vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken
på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan
sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller
fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/C783D17CDD342996E0...
https://mb.cision.com/Main/12123/2928713/1120748.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.