Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-07

Vicore Pharma Holding AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Vicore Pharma

Vid extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Bolaget")
den 7 januari 2019 fattades följande beslut.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med
styrelsens förslag. Genom beslutet ändrades i huvudsak
bolagsordningens gränser för högsta respektive lägsta tillåtna
aktiekapital och antal aktier, samt vilka orter Bolaget kan hålla
bolagsstämma på. Fortsättningsvis ska Bolaget kunna hålla
bolagsstämma i Göteborg och Stockholm, utöver Mölndal.

Godkännande av styrelsens beslut att emittera aktier

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att emittera 9
414 706 aktier till en teckningskurs om 17 kronor per aktie från den
30 november 2018. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal
svenska och internationella långsiktiga institutionella investerare
samt sektorspecialistfonder, som identifierades genom det
anbudsförfarande som genomfördes inför styrelsens beslut. Syftet med
beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
är att förstärka den institutionella ägarbasen i Bolaget och
samtidigt på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra
finansieringen av den fortsatta utvecklingen av Bolagets
läkemedelsutvecklingsprogram VP01 och VP02.

För ytterligare information om besluten att ändra bolagsordningen och
godkänna styrelsens beslut att emittera aktier hänvisas till Bolagets
hemsida www.vicorepharma.com.

Mölndal den 7 januari 2019
Vicore Pharma Holding AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, CEO
Mobiltelefon: +46 70 975 98 63
E-post: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Hans Jeppsson, CFO
Mobiltelefon: +46 70 553 14 65
E-post: hans.jeppsson@vicorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 7 januari 2019 kl. 15.30.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter
med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget
har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av
idiopatisk lungfibros ("IPF"). Som en följd av förvärvet av INIM
Pharma AB i augusti 2018 utökades Bolagets pipeline med VP02, vilken
bygger på en ny formulerings-, och leveransväg för en befintlig
immunmodulerande förening (en "IMiD"). VP02 inriktas på IPF med
avseende på både den underliggande sjukdomen och den allvarliga hosta
som är associerad med IPF. C21 och IMiD utvärderas även för andra
indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar. Förvärvet av
INIM Pharma innebar att Vicore Pharmas verksamhet utökades och att
Bolagets strategiska inriktning samtidigt fokuserades till utveckling
av läkemedel för behandling av ovanliga och allvarliga lungsjukdomar.

VP01 kommer påbörja en utökad fas I-studie med start i början av 2019.
Fas IIa-studien på patienter med IPF förväntas börja sex månader
senare. VP02 har gått in i en fas för att optimera formuleringen
innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska
studierna med VP02 förväntas starta 2020.

Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i
Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon:
08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare
information se www.vicorepharma.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vicore-pharma-holding-ab/r/kommunike-fran-extr...
https://mb.cision.com/Main/15668/2713083/973197.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.