Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

Victoria Park AB: Victoria Park förvärvar 2 340 lägenheter i Stockholm och Göteborg

Pressmeddelande 19 december 2018

Victoria Park AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva två
bostadsfastighetsbestånd om 9 fastigheter med 2 340 lägenheter, varav
2 140 lägenheter i Haninge, Stockholm och 200 i Mölndal, Göteborg med
en total uthyrbar yta om drygt 188 000 kvadratmeter. Förvärvet sker
till ett underliggande fastighetsvärde om 4,7 miljarder kronor,
motsvarande cirka 25 000 kronor per kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår
till cirka 250 miljoner kronor per år. Säljare är Akelius Residential
Property, och tillträde sker preliminärt den 1 april 2019.

- Aktuellt förvärv är vårt största hittills och möjliggörs bland annat
av en stark huvudägare. Det är en unik möjlighet att stärka vårt
fastighetsbestånd och vår närvaro i Sveriges två största regioner,
samtidigt ger det oss ytterligare skalfördelar i förvaltningen.
Vidare innebär det att vårt mål om en fastighetsportfölj om 20
miljarder kronor till utgången av 2020 redan uppfyllts, säger Per
Ekelund, VD på Victoria Park.

Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om cirka 1 300
kronor per kvadratmeter och har en omflyttningshastighet i paritet
med Victoria Parks befintliga bestånd i dessa regioner.

- De förvärvade fastigheterna är centralt belägna i sin lokala
geografi och omkring två tredjedelar av samtliga lägenheter är
orenoverade, vilket passar vår affärsmodell med värdeskapande
investeringar genom rullande ROT utmärkt, säger Per Ekelund.

Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande
fastighetsvärde om 4,7 miljarder kronor, före avdrag för latent skatt
om 0,4 miljarder kronor. Köpeskilling för aktierna uppgår preliminärt
till 3,2 miljarder kronor. Förvärvet finansieras genom befintlig
kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets
policy. Affären är villkorad av Konkurrensverkets godkännande.
Tillträde sker preliminärt den 1 april 2019, då även betalning sker.
Förvaltningen kommer att ske i egen regi med befintlig lokal Victoria
Park-organisation samt nyrekrytering.

Per den 30 september 2018 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd
till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 051 lägenheter.
Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 17,4 miljarder
kronor, varav 262 miljoner kronor avser byggrätter.

Fredersen Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare till Victoria Park
AB i samband med förvärvet och dess finansiering.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Per Ekelund, telefon 0708 67 66 57, e-post
per.ekelund@victoriapark.se

CFO Tommy Åstrand, telefon 0705 45 59 97, e-post
tommy.astrand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB
(publ) ska offentliggöra i enlighet med EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per
Ekelunds försorg, för offentliggörande den 19 december 2018 kl.
07.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med
ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett
attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på
tillväxtorter i Sverige.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgick per den 30 september 2018
till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 051 lägenheter, med ett
marknadsvärde om 17,4 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är
upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte
Malmö, www.victoriapark.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/victoria-park-ab/r/victoria-park-forvarvar-2-3...
https://mb.cision.com/Main/11505/2698682/965670.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.