Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-24

Victoria Park AB: Victoria Park har mottagit begäran om inlösen av minoritetsaktier, ansöker om avnotering och föreslår...

Pressmeddelande 24 maj 2019

Vonovia har, genom helägt dotterbolag, påkallat inlösenförfarande
avseende resterande aktier i Victoria Park. Victoria Park har
beslutat att ansöka om avnotering av sina stamaktier av serie A och
serie B. Vidare har styrelsen beslutat att sammankalla en extra
bolagsstämma med syfte att i enlighet med bolagsordningen besluta om
inlösen av alla utestående preferensaktier.

Victoria Park AB (publ) ("Victoria Park") har tidigare offentliggjort
att dess majoritetsaktieägare Vonovia SE ("Vonovia") genom dess
helägda dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH
("Vonovia Acquisition Holding") utnyttjat köpoptioner vilket har
resulterat i att Vonovia kontrollerar över 90 procent av aktierna och
rösterna i Victoria Park.

Inlösenförfarande påkallat av Vonovia Acquisition Holding
Styrelsen i Victoria Park har mottagit begäran om inlösen av samtliga
minoritetsaktier i Victoria Park från Vonovia Acquisition Holding i
enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Vonovia kontrollerar cirka
91,4 procent av det totala antalet aktier i Victoria Park.

Avnotering av aktier av serie A och B
Som en konsekvens av att Vonovia kontrollerar mer än 90 procent av
aktierna i Victoria Park samt att Vonovia Acquisition Holding
påkallat inlösenförfarande av de återstående aktierna i Victoria
Park, har styrelsen beslutat att ansöka om avnotering av Victoria
Parks stamaktier av serie A och serie B från Nasdaq Stockholm. Sista
dag för handel förväntas infalla omkring den 17 juni 2019.

Inlösen av preferensaktier
Styrelsen i Victoria Park har beslutat att föreslå att en extra
bolagsstämma beslutar om inlösen av samtliga 1 032 047
preferensaktier i enlighet med bolagsordningen § 5.4, mot en
inlösenslikvid om 300 kronor per preferensaktie. Styrelsen föreslår
att avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna ska vara den 8
juli 2019 vilket medför utbetalningsdag den 11 juli 2019. Om den
extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer den
sista avstämningsdagen för utdelning på preferensaktierna att vara
den 28 juni 2019. Sista dag för handel i preferensaktierna på Nasdaq
Stockholm beräknas bli den 4 juli 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Per Ekelund, 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB
(publ) ska offentliggöra i enlighet med EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per
Ekelunds försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 08.50.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med
ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett
attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj i
tillväxtstäder i Sverige.

Per den 31 mars 2019 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår
till 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett
marknadsvärde om 18,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är
upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr
556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/victoria-park-ab/r/victoria-park-har-mottagit...
https://mb.cision.com/Main/11505/2820363/1051184.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.