Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-19

Victoria Park AB: Victoria Parks extra bolagsstämma 2019

Pressmeddelande den 19 juni 2019

Victoria Park AB (publ) höll en extra bolagsstämma den 19 juni 2019 i
Malmö.

Beslut om antal styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter.
Anders Pettersson och Fabian Heß har valt att lämna styrelsen. Det
innebär att styrelsen kommer att bestå av Rolf Buch, Helene von
Roeder, Peter Hohlbein, Jens Nagel och Peter Strand,

Beslut om inlösen av preferensaktier och om avsättning till reservfond
Stämman beslutade att med stöd av inlösenförbehållet i bolagets
bolagsordning § 5.4 minska bolagets aktiekapital med 113 525,17
kronor för återbetalning till aktieägarna genom indragning av
samtliga 1 032 047 preferensaktier i bolaget.

I enlighet med bolagsordningen § 5.4.3 ska inlösenbeloppet för varje
inlöst preferensaktie uppgå till 120 procent av teckningskursen till
vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av
preferensaktier, vilket motsvarar 300 kronor. Det totala
inlösenbeloppet uppgår till 309 614 100 kronor varav 309 500 574,83
kronor återbetalas från bolagets fria egna kapital och 113 525,17
kronor återbetalas från bolagets aktiekapital. Vid inlösen av
preferensaktierna avsätts 113 525,17 kronor från fritt eget kapital
till bolagets reservfond.

Med anledning av den extra bolagsstämmans beslut avser Victoria Park
ansöka om avnotering av bolagets preferensaktier från Nasdaq
Stockholm med föreslagen sista dag för handel den 4 juli 2019.

Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid är den 8 juli 2019
och utbetalning av inlösenlikvid förväntas ske den 11 juli 2019.
Sista dag för handel inklusive rätt till inlösenlikvid blir den 4
juli 2019. Den sista utbetalningen av utdelning om fem (5) kronor
kommer ske den 3 juli 2019.

Ansökan om avnotering kommer sannolikt innebära att Victoria Parks
preferensaktie observationsnoteras på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Per Ekelund, 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med
ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett
attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj i
tillväxtstäder i Sverige.

Per den 31 mars 2019 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår
till 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett
marknadsvärde om 18,8 miljarder kronor.

Victoria Park's preferensaktier är upptagna till handel på Nasdaq
Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr
556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/victoria-park-ab/r/victoria-parks-extra-bolag...
https://mb.cision.com/Main/11505/2844171/1065334.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.