Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

Victoria Park AB: Vonovias förslag inför extra bolagsstämma den 24 juli 2018

Pressmeddelande 12 juli 2018

Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH ("Vonovia Acquisition
Holding"), helägt dotterbolag till Vonovia SE och största aktieägare
i Victoria Park AB (publ), föreslår inför Victoria Parks extra
bolagsstämma den 24 juli 2018 att styrelseledamöterna Anders
Pettersson och Peter Strand omväljs samt att Rolf Buch, Fabian Heß,
Helene von Roeder, Peter Hohlbein och Jens Nagel nyväljs till
ledamöter.

Victoria Park har på begäran av Vonovia Acquisition Holding
sammankallat en extra bolagsstämma den 24 juli 2018 kl. 11.00 för
bland annat val av ny styrelse. Vonovia Acquisition Holding, som
numera är Victoria Parks röststarkaste ägare, föreslår att styrelsen
ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter, samt att Rolf
Buch, Fabian Heß, Helene von Roeder, Peter Hohlbein och Jens Nagel
nyväljs till styrelseledamöter med Rolf Buch som styrelseordförande.
Anders Pettersson och Peter Strand kvarstår som ledamöter i bolagets
styrelse.

Vidare föreslår Vonovia Acquisition Holding att styrelsearvode fram
till nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till vardera
styrelseledamot samt, därutöver, 50 000 kronor till ordförande i
revisionsutskottet, 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i
revisionsutskottet, 30 000 kronor till ordförande i
ersättningsutskottet och 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter
i ersättningsutskottet (i den utsträckning sådana utskott tillsätts).

Sedan tidigare har Vonovia Acquisition Holding föreslagit att till
ordförande vid stämman väljs advokat Eddie Juhlin på Fredersen
Advokatbyrå. Vonovia Acquisition Holding har även föreslagit att de
principer som i samband med årsstämman antagits för Victoria Parks
valberedning upphävs. Mot bakgrund av aktieägarstrukturen efter att
Vonovias offentliga uppköpserbjudande har fullbordats, kommer
valberedningsarbetet framöver att utföras av bolagets
majoritetsägare.

Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna

Rolf Buch, född 1965, har studerat maskinteknik och företagsekonomi på
RWTH Aachen Universitetet, Tyskland, och är VD för Vonovia SE. Rolf
Buch har flera styrelseuppdrag inom Vonoviagruppen och är ledamot i
den rådgivande styrelsen (supervisory board) i GSB Gesellschaft zur
Sicherung von Bergmannswohnungen mbH samt styrelseledamot i
Woldemar-Winkler Stiftung der Sparkasse Gütersloh. Rolf Buch anses
oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen, men
inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Helene von Roeder, född 1970, har en MPhil från University of
Cambridge, Storbritannien, och är CFO i Vonovia SE. Helene von Roeder
har flera styrelseuppdrag inom Vonoviagruppen. Helene von Roeder
anses oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen,
men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Fabian Heß, född 1974, har doktorsexamen i juridik från Westfälische
Wilhelms-Universität zu Münster i Tyskland och är General Counsel i
Vonovia SE. Fabian Heß har flera styrelseuppdrag inom
Vonovia-gruppen. Fabian Heß anses oberoende i förhållande till
Victoria Park och bolagsledningen, men inte i förhållande till
bolagets större aktieägare.

Peter Hohlbein, född 1959, har en juristexamen från University of
Applied Sciences of the Department of Justice, Bad Münstereifel,
Tyskland, och är Associated Partner på Mazars GmbH & Co KG och
Managing Partner & Management Consultant på PHC Hohlbein & Cie.
Consulting. Peter Hohlbein anses vara oberoende i förhållande till
Victoria Park och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets
större aktieägare.

Jens Nagel, född 1971, har haft uppdrag med fokus på
fastighetsförvaltning i GEHAG (Gemeinnützige Heimstätten AG) och är
verkställande direktör för Hemsö GmbH. Jens Nagel anses vara
oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen samt i
förhållande till bolagets större aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Styrelseledamot Pia Kinhult, 072 179 23 39, pia.kinhult@esss.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med
ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett
attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på
tillväxtorter i Sverige.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 110 000 kvadratmeter,
fördelat på 14 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 17,1
miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på
Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr
556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/victoria-park-ab/r/vonovias-forslag-infor-extr...
http://mb.cision.com/Main/11505/2574411/877643.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.