Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-13

Viking Supply Ships AB: Viking Supply Ships AB (publ) Årsredovisning 2018

Pressmeddelande

13 februari 2019

Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med föregående år till 300
MSEK (331), resultat efter skatt uppgick till 1 751 MSEK (-332).

KV 1

I januari 2018 erhölls godkännanden från samtliga långivares
kreditkommittéer, och omstruktureringsavtalet undertecknades av
samtliga långivare vilket fullbordade den finansiella
omstruktureringen. I slutet av januari 2018 ingicks kontrakt med ett
ryskt oljebolag avseende charter av Ice-class 1A-Super AHTS Brage
Viking med start omgående. Charterperioden uppgår till 140 dagar,
inklusive optionsperioder. Det ingångna kontraktet understryker den
kompetens och marknadsposition Viking Supply Ships har byggt upp inom
offshore marknaden där det råder svåra väderförhållanden. Med syfte
att ytterligare effektivisera organisationen, och stärka koncernens
kommersiella fokus, fattades i januari 2018 beslut om att flytta
Viking Supply Ships A/S huvudkontor från Köpenhamn till Kristiansand
i Norge.

KV 2

Viking Supply Ships har ingått avtal om att sälja de tre medelstora
PSV-fartygen Freyja Viking, Nanna Viking, och Sol Viking. Med
anledning av den avtalade försäljningen av de tre PSV-fartygen har
det under det andra kvartalet 2018 gjorts nedskrivningar på
PSV-flottan om totalt 172 MSEK (19,7 MUSD). Den avtalade
försäljningen medför ingen påverkan på koncernens likviditet. Viking
Supply Ships har en tydlig ambition att sälja även de två återstående
fartygen, och har därför under det andra kvartalet klassificerat PSV
segmentet som avvecklad verksamhet. Morten G. Aggvin har utsetts till
interim CFO från den 1 juli 2018. Som tidigare meddelats har det
fattats beslut om att flytta kontoret i Köpenhamn till Kristiansand,
Norge. Vissa planerade förändringar i fartygens ägarstruktur har dock
dragit ut på tiden. Fram till att dessa förändringar är genomförda
kommer berörda fartyg att opereras ytterligare en tid genom ett
kontor och ledningsteam temporärt baserat i Köpenhamn. Förväntningen
är att flytten från Köpenhamn kommer att vara helt genomförd under
det andra halvåret 2018.

KV 3

De tre isbrytarna Tor Viking, Balder Viking och Vidar Viking såldes
under det tredje kvartalet till "Her Majesty the Queen in Right of
Canada". Fartygen levererades till sin nya ägare i september, och
samtidigt erhölls full betalning för fartygen. Försäljningen har
medfört en reavinst om 2 485 MSEK. De två kvarvarande PSV-fartygen,
Idun Viking och Frigg Viking, har under kvartalet skrivits ned med
totalt 18 MSEK. AHTS fartyget Odin Viking har under kvartalet
skrivits ned med totalt 137 MSEK.

KV 4

Avtal har ingåtts om försäljning av de tre kvarvarande mindre
bulkfartygen. Överlämningen av fartygen till de nya ägarna
genomfördes under det fjärde kvartalet 2018. Försäljningen, som
innebär att all kvarvarande i Transatlantic AB har avvecklats,
medförde under det fjärde kvartalet en positiv likviditetseffekt om
18 MSEK samt en positiv resultateffekt om 4 MSEK. Koncernen tecknade
under det fjärde kvartalet avtal om försäljning av de två kvarvarande
PSV fartygen Idun Viking och Frigg Viking. Försäljningen har inte
haft någon betydande effekt på resultatet. I början av januari 2019
hade bägge fartygen överlämnats till de nya ägarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78, e-mail
trond.myklebust@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, Interim CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail
morten.aggvin@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och
isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och
subarktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen
av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket).
Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap.
www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan som Viking Supply Ships AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2019 kl.
09:00 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/viking-supply-ships-ab/r/viking-supply-ships-a...
https://mb.cision.com/Main/509/2739887/990268.pdf
https://mb.cision.com/Public/509/2739887/a5c82ec1e39483ba.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.