Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Viking Supply Ships AB: Viking Supply Ships AB (Publ) Bokslutskommuniké januari-december 2019

Pressmeddelande

13 februari 2020

Koncernens resultat för det fjärde kvartalet 2019 förbättrades med 178
MSEK jämfört med motsvarande period föregående år, och uppgick till
55 MSEK (-123). Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till
156 MSEK (52), vilket är i nivå med det tredje kvartalet 2019, men
innebär en ökning jämfört med motsvarande kvartal 2018. För helåret
uppgick intäkterna till 504 MSEK (300) vilket är en väsentlig
förbättring jämfört med föregående år. EBITDA för kvarvarande
verksamhet uppgick för helåret 2019 till 114 MSEK, och resultatet
uppgick till 52 MSEK. Både EBITDA och resultat har väsentligt
förbättrats jämfört med 2018 exklusive försäljningen av Tor-, Balder-
och Vidar Viking.

Fjärde kvartalet 2019

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 156 MSEK
(52)

· Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA,
uppgick till 63 MSEK (-51)

· Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till
55 MSEK (-123)

· Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet per aktie
uppgick till 5,9 SEK (-13,2)

Januari-december 2019

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 504 MSEK
(300)

· Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA,
uppgick till 114 MSEK (2 382)

· Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till
52 MSEK (1 751)

· Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet per aktie
uppgick till 5,5 SEK (191,7)

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet 2019

· EBITDA för det fjärde kvartalet för kvarvarande verksamhet uppgick
till 63 MSEK (-51).

· De genomsnittliga dagsraterna under det fjärde kvartalet 2019
uppgick till 45 100 USD (17 500), medan genomsnittlig utnyttjandegrad
uppgick till 70 % (39).

· Loke Viking har sedan maj 2019 varit sysselsatt på ett medellångt
kontrakt för Gazprom i Pechora Sea. Kontraktet avslutades i slutet av
december, varpå fartyget genomgått periodiskt underhåll i Norge.
Fartyget förväntas därefter återvända till spotmarknaden i Nordsjön.

· Som tidigare kommunicerats ingick koncernen under kvartalet, i
delägarskap med fonder som förvaltas av Borealis Maritime, avtal om
att köpa två isklassade PSV fartyg som är under nybyggnation. I
tillägg till delägarskapet har koncernen tilldelats fullt
kommersiellt och operationellt management på fartygen. Leverans från
varvet beräknas ske i Q4 2020 respektive Q1 2021.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail
trond.myklebust@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail
morten.aggvin@vikingsupply.com (mga@vikingsupply.com)

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och
isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och
sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och
hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten
(Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm,
segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2020
08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/viking-supply-ships-ab/r/viking-supply-ships-...
https://mb.cision.com/Main/509/3034013/1192886.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.