Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-10

Viking Supply Ships AB: Viking Supply Ships AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2018

Pressmeddelande

10 augusti 2018

ANDRA KVARTALET 2018

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 92 MSEK (81)

· Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA, uppgick till -29 MSEK (-44)

· Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -268 MSEK (-99)

· Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet per aktie uppgick till -28,7 SEK (-23,8)

JANUARI-JUNI 2018

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 176 MSEK (171)

· Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA, uppgick till -60 MSEK (-101)

· Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -353 MSEK (-101)

· Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet per aktie uppgick till -39,5 SEK (-24,5)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET 2018

· EBITDA för det andra kvartalet för kvarvarande verksamhet uppgick
till -29 MSEK (-44).

· De genomsnittliga dagsraterna under det andra kvartalet 2018
uppgick till 33 400 USD (22 000) för AHTS- fartygen, och 0 USD (0)
för PSV-fartygen. Genomsnittlig utnyttjandegrad under det andra
kvartalet 2018 uppgick till 68 % (40) för AHTS-fartygen, och 0 % (0)
för PSV-fartygen.

· I slutet av 2016 ingick Viking Supply Ships ett strategiskt
samarbetsavtal med Sevnor Ltd. med syfte att bearbeta framtida
möjligheter på den ryska marknaden. Bägge parter har varit nöjda med
hur samarbetet utvecklats, och har därför beslutat att fördjupa detta
samarbete. Som en följd har Tom Babinski, CCO i Sevnor, utsetts till
CCO även i Viking Supply Ships. Som en del av samarbetet kommer
Viking Supply Ships också att tillhandahålla vissa tjänster till
Sevnor.

· Viking Supply Ships har ingått avtal om att sälja de tre
medelstora PSV-fartygen Freyja Viking, Nanna Viking, och Sol Viking.
Med anledning av den avtalade försäljningen av de tre PSV-fartygen
har det under det andra kvartalet 2018 gjorts nedskrivningar på
PSV-flottan om totalt 172 MSEK (19,7 MUSD). Den avtalade
försäljningen medför ingen påverkan på koncernens likviditet. Viking
Supply Ships har en tydlig ambition att sälja även de två återstående
fartygen, och har därför under det andra kvartalet klassificerat PSV
segmentet som avvecklad verksamhet (för ytterligare information se
även not 2 och 5).

· Morten G. Aggvin har utsetts till interim CFO från den 1 juli
2018.

· Som tidigare meddelats har det fattats beslut om att flytta
kontoret i Köpenhamn till Kristiansand, Norge. Vissa planerade
förändringar i fartygens ägarstruktur har dock dragit ut på tiden.
Fram till att dessa förändringar är genomförda kommer berörda fartyg
att opereras ytterligare en tid genom ett kontor och ledningsteam
temporärt baserat i Köpenhamn. Förväntningen är att flytten från
Köpenhamn kommer att vara helt genomförd under det andra halvåret
2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail
trond.myklebust@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, Interim CFO tfn +47 41 04 71 25, e-mail
mga@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB (publ) är moderbolag I en svensk rederikoncern
med säte i Göteborg. Koncernen bedriver verksamhet i tre segment:
Anchor Handling Tug Supply Ships (AHTS), Services och Ship
Management. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning
främst inom arktiska och subarktiska områden. Koncernen har ca 400
anställda och omsättningen för 2017 uppgick till 331 MSEK. Bolagets
B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För
ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2018 16:10
CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/viking-supply-ships-ab/r/viking-supply-ships-a...
http://mb.cision.com/Main/509/2590068/889652.pdf
http://mb.cision.com/Public/509/2590068/b921407429cd95c0.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.