Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-11

Viktiga besked i närtid

Detta är en betald analys på uppdrag av Kopy Goldfields utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Kopy Goldfields väntar inom kort viktiga besked rörande den vidare utvecklingen av guldfyndigheten Krasny. Vi bedömer att aktien är lågt värderad men ytterligare finansiering krävs för att realisera värden i projekten.

Kopy Goldfields går en spännande tid till mötes då resultat från prospektering och lönsamhetsstudier för huvud­projektet Krasny väntas inom kort. Dessa bedömningar ska ligga till grund för ett beslut om guld­brytning. Det ger ett nyhets­flöde som kan påverka bolagets värdering i väsentlig grad. Även om vi anser att Krasny-projektet är något svårbedömt innan denna infor­mation har presenterats är både bolaget och den ryske partnern GV Gold optimistiska. Ytter­ligare prospektering kan motivera en ut­vid­gning av projektet i fram­tiden.  

Guldproduktion i Ryssland är konkur­renskraftig givet den svaga rubeln. Det stärker förutsätt­ningarna även för Kopy Goldfields. Vidare är bolaget verk­samt i en historiskt guldrik region, det så kallade Lena Goldfields, i närheten av en av världens största outvecklade guld­fyndigheter (Sukhoi Log). Det ger intressanta möj­lig­heter i fram­tida prospekt­ering. Bolaget har licenser för ett större område (Norra territoriet) som kan addera bety­dande värden på sikt. Verk­samhet i Ryssland kan reflex­mässigt uppfattas som riskabel. Guld­produktion i landet har dock hittills varit befriad från problem, även vad gäller utländska intres­senter. Av värd­er­ingen av produ­cerande guld­­­­bolag verk­samma i Ryssland att döma ser aktie­marknaden den politiska risken som hanterbar. Kopy Goldfields har också en stark rysk partner i Krasny i GV Gold, Ryss­lands åttonde störste guld­producent.

Vi bedömer att Kopy Goldfields är lågt värderat i förhållande till jämförbara bolag. Dock krävs en större finansiering för att fullt ut realisera de bedömda värdena i bolagets gruvutveck­lingsprojekt. Med vår värderings­modell beräk­nar vi ett motiverat värde på 1,76 kronor per aktie, justerat för anta­gen utspäd­ning. Vi inleder bevak­ning av Kopy Goldfields med rekom­mendationen Öka.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.