Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-15

Viktiga resultat synas inom kort

Detta är en betald analys på uppdrag av CombiGene utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

CombiGene har skickat positiva signaler rörande epilepsiprojektet CG01. Slutlig rapport från en viktig långtidsstudie väntas inom kort. Bolaget genomför en nyemission för att färdigställa tillverkningsmetod.

Under 2017 har genterapibolaget CombiGene gjort tydliga framsteg i den prekliniska utvecklingen av läke­medelskandidaten CG01. Studier i djurmodeller har visat en dos­beroende antiepileptisk effekt och preliminära resultat från en lång­tidsstudie har rapporterats visa på reducerat antal epileptiska anfall. Slut­rapport från studien väntas under första kvartalet 2018. Den kan ge ett pre­kliniskt ”proof-of-concept” (indi­kation på effekt) i en sjuk­domsmodell som liknar epilepsi i människa. Vidare har studier på mänsklig hjärnvävnad från epi­lepsipatienter visat att denna efter behandling med CG01 uttrycker den terapeutiska genen.

CombiGene har i januari 2018 avtalat om utveckling av tillverknings­metod för CG01 med brittiska CGT Catapult. För att finansiera det arbetet genomförs för närvarande en företrädes­emission om dryg tio miljoner kronor till kurs 3,40 kronor. Det ger resurser att ta ett viktigt steg för CG01. För den vidare utvecklingen kommer ytterligare finansiering att krävas, troligen inom ett år.

Genterapi har under 2017 fått ett genombrott på den amerikanska marknaden då tre behandlingar har godkänts av FDA. Hur lanseringarna av de nya behand­lingarna tas emot blir en viktig värdemätare under 2018. Ett ökat investerarintresse för genterapi-bolag kan spilla över även på CombiGene.

Baserat på ett snitt av olika värderingsmodeller beräknar vi ett motiverat värde på 3,7 kronor per aktie (efter genomförd emission). Därutöver bedömer vi att långtids­resultaten, om dessa indikerar stark effekt, kan ge ett ytterligare tydligt lyft. Vi höjer rådet till Öka (från Behåll). Det ska beaktas att risken är mycket hög.

Författare Niklas Elmhammer