Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-29

Viktiga steg i rätt riktning

Detta är en betald analys på uppdrag av Clinical Laserthermia Systems utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

CLS nyutvecklade engångsprodukter utvecklade för MR-bildstyrd laserablation har utvärderats i klinik. FDA-godkännande är på plats men vissa justeringar efterfrågas. Studien med imILT går framåt. Vårt råd är Öka.

CLS, har utvecklat systemet TRANBERG och metoden imILT för behandling av metastaserande tumörsjukdom. Kliniska studier pågår runt om i Europa för att påvisa säkerhet. Efter att justeringar gjorts i studieprotokollet har rekryteringen av patienter gått lättare är tidigare och tolv patienter har behandlats utan biverkningar. I februari hade tio patienter behandlats. Studierna förväntas avslutas under 2017 och 2018. Givet goda resultat kan intäkter rimligtvis genereras kort därefter då avsiktsavtal finns med fyra klinker.

TRANBERG med tillhörande nyutvecklade, och numera FDA-godkända, sterila engångsmaterial, så som fiber, införingsinstrument etcetera, möjliggör för behandling av större tumörer med metoden MR-bildstyrd laserablation (FLA). Samarbetspartnern UTMB i USA har utvärderat de nya produkterna i klinik genom att behandla tre patienter med tidig prostatacancer. Vissa justeringar efterfrågas för förbättrad användarvänlighet. Ut-över detta har CLS förvärvat delar av en tyska laserfibrer-tillverkare och bedömer att produktion i kommersiell skala, know-how och patent därmed är säkrade.

CLS gör alltså små men viktiga steg i rätt riktning. Vi förväntar oss ett mindre flöde intäkter under året från försäljning av engångs-produkter i USA. På sikt kan detta affärsområde stödja vidare arbete med imILT. Bolaget mål att nå break-even under det innevarande året kvarstår. Vi bedömer att målet är aggressivt och att kassan med stöd från viss försäljning med nöd och näppe kan vara tillräcklig för att täcka kostnaderna året ut.

På sikt ser vi stor potential inom både inom området för FLA och imILT. Lyckas CLS att, med ytterligare data från studier, påvisa imILTs förmåga att aktivera immunförsvaret att angripa metastaser är det ett genombrott som skapar en stor potentiell uppsida i aktien. Genom att nuvärdesberäkna riskjusterade kassaflöden får vi ett motiverat värde per aktie på 12,6 kronor per aktie för de kommande tre månaderna, vilket motiverar rekommendationen Öka.  

Författare Markus Augustsson