Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Vilhelmina Mineral: Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2019

VILHELMINA MINERAL AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2019

Första kvartalet (januari - mars 2019)
• Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till 2,1 (1,0) mkr
• Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -2,2 (-1,0) mkr
• Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,13 (-0,10) kr

Väsentliga händelser under perioden
• Planprogram för norska dotterbolaget Joma Gruver AS har godkänts av Ryrviks kommun
• Ledamoten Scott Moore utses till ny ordförande av styrelsen
• Arbetet med tillståndsfrågor i Joma och Stekenjokk har fortgått
• Swedbank Norge har utsetts till finansiell rådgivare till Bolaget
• Utdelning av aktier i dotterbolaget Upgrade Mineral Nordic AB har slutförts

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Arbetet med ansökan om bearbetningskoncession för i Joma och Stekenjokk har fortgått. Remissrundan bedöms pågå under våren 2019
• Årsstämman har fattat beslut om ändring bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen att emittera aktier eller andra finansiella instrument

Kommande rapporttillfällen
• Delårsrapport för perioden april - juni lämnas den 9 augusti 2019
• Delårsrapport för perioden juli - september lämnas den 8 november 2019

Notera

Denna information är sådan som Vilhelmina Mineral AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 11.45. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För delårsrapporten i sin helhet se bilaga.

Stockholm den 14 maj 2019

För ytterligare information:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral AB (publ) , tel. +46-725 38 25 25
Email: info@vilhelminamineral.com mailto:info@vilhelminamineral.com
Se även: www.vilhelminamineral.com http://www.vilhelminamineral.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vilhelmina Mineral Pressrelease 2019-05-14.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26139
Vilhelmina Mineral Delarsrapport Q1 2019.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26140

Vilhelmina Mineral är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar bolaget Stekenjokk där mellan 1976 till 1988 bröt sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3.01% zink och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9% Cu). I Norge är bolaget delägare i Jomafältet där mellan 1972 till 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1.5% koppar och 1.5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu).

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.