Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-14

VITEC: RÖRELSERESULTATET BLEV 71 MLN KR 3 KV (61)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Programvarubolaget Vitec redovisar ett rörelseresultat på 71 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (61).

Ebita-resultatet ökade till 109 miljoner kronor (86), motsvarande en ebita-marginal på 29 procent (27).

Resultat efter skatt uppgick till 50,2 miljoner kronor (43,0) och resultatet per aktie blev 1:48 kronor (1:32).

Nettoomsättningen uppgick till 380 miljoner kronor (321), motsvarande en ökning med 19 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 89 miljoner kronor (73).
Författare Direkt-SE