Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-27

VNV Global AB (publ) publicerar prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm


Hänvisning görs till pressmeddelanden från VNV Global AB (publ) (”Bolaget”) den 17 juni 2021 samt den 18 juni 2021 avseende de obligationer med ett initialt belopp om SEK 500 miljoner som Bolaget emitterade den 24 juni 2021 (”Obligationerna”). 

Bolaget har idag ansökt om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara den 28 juli 2021. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.vnv.global och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Björn von Sivers, Investor Relations: 08-545 015 50

Om oss


VNV Global är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med betydande värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. VNV Globals stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV. För mer information om VNV Global, besök www.vnv.global.

Bifogade filer


VNV Global AB (publ) publicerar prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Författare MFN