Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-22

Volati AB: Delårsrapport januari-september 2020

Kvartalet juli-september 2020

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 1 828 kr (1 711)
  • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden* (EBITA) ökade med 3 procent till 157 Mkr (153)
  • Resultat efter skatt ökade med 322 Mkr till 97 Mkr (-225)
  • Resultat per stamaktie ökade med 3,00  kr till 1,00 kr (-2,00)
  • Efter kvartalets utgång har avtal träffats om försäljning av Besikta. EBITA exklusive Besikta ökade med 26 procent

Perioden januari-september 2020

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 5 376 Mkr (5 032)
  • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden* (EBITA) ökade med 25 procent till 400 Mkr (319)
  • Resultat efter skatt ökade med 390 Mkr till 224 Mkr (-166)
  • Resultat per stamaktie ökade med 3,85 kr till 2,17 kr (-1,68)

Händelser efter rapportperioden

  • Volati har tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i Besikta Bilprovning till Applus+. Transaktionen sker till ett bedömt rörelsevärde (enterprise value, "EV") om cirka 1 050 Mkr och förväntas generera en realisationsvinst om 750 Mkr för Volati.

Vd har ordet

Fortsatt stark lönsamhetsutveckling och två spännande tilläggsförvärv

Volati fortsatte att växa under tredje kvartalet. EBITA-resultatet (exklusive Besikta) ökade med 26 procent och uppgick till 161 Mkr och vi nådde även det finansiella målet om avkastning på justerat eget kapital om 20 procent. Resultatet för kvartalet bekräftar de senaste årens positiva trend med mycket god resultattillväxt i våra verksamheter. Den fina utvecklingen är resultatet av vårt långsiktiga och systematiska arbete för att förvärva och utveckla starka affärsenheter med bra företagsledningar, tydliga strategiska agendor och förmåga till tillväxt. Efter kvartalets utgång har vi tecknat avtal om försäljning av Besikta Bilprovning.

Fortsatt mycket hög tillväxt i Handel samt ett viktigt förvärv i Finland
Affärsområde Handel levererar ytterligare ett kvartal med hög tillväxt i både omsättning 675 Mkr (26 procent) och resultat 79 Mkr (58 procent) mot föregående år. Marknaden har varit fortsatt stark under kvartalet, vilket Handel har kunnat dra nytta av genom sina välkända varumärken och ledande marknadspositioner. Detta i kombination med vår effektiva logistikplattform gör att lönsamheten under kvartalet har varit mycket god. Affärsområde Handel är idag en erkänt bra industriell köpare på förvärvsmarknaden inom sina marknadsnischer vilket ger oss ett bra inflöde av potentiella förvärvskandidater. Under kvartalet genomförde Handel ett strategiskt viktigt förvärv till en attraktiv värdering genom köpet av finska Pisla. Detta förvärv befäster affärsområdets position som en ledande nordisk leverantör av infästningar och beslag för järn- och byggvaruhandeln. 

Tillväxt och ytterligare förvärv i Industri
Affärsområde Industri levererade ännu ett bra kvartal med såväl ökad omsättning om 578 Mkr (8 procent) som ökat resultat om 64 Mkr (25 procent). Verksamheterna i affärsområdet är produktledare med starka marknadspositioner och god lönsamhetstillväxt. Under kvartalet genomförde affärsenheten Ettiketto sitt andra tilläggsförvärv för året genom köpet av Märkas. Ettiketto har utvecklats till en marknadsledare i Sverige inom etiketter och etiketteringssystem, en position som förstärkts ytterligare genom årets två förvärv. Detta är ett tydligt exempel på vår förmåga att skapa starka plattformar inom våra affärsområden som kan expanderas genom fortsatta tilläggsförvärv.

Akademibokhandeln ökar omsättning och resultat
Affärsområde Akademibokhandeln har ökat både omsättning och resultat under kvartalet. Försäljningen i de digitala kanalerna Bokus, Akademibokhandeln.se och Bokus Play ökade med cirka 20 procent jämfört med samma period förra året och står nu för 45 procent av kvartalets försäljning. Butiksförsäljningen visade en tydlig återhämtning och var  8 procent lägre än motsvarande period föregående år. Motsvarande siffra för andra kvartalet var -27 procent.  Akademibokhandeln arbetar intensivt med förberedelserna för att leverera en säker och positiv upplevelse för alla kunder i våra butiker under den viktiga julhandeln.

Tillfälliga utmaningar i Konsument
Det tredje kvartalet har varit utmanande för affärsområde Konsument med betydligt lägre omsättning och resultat än samma period förra året. Detta är uteslutande ett resultat av införandet av en tillfällig EU-förordning på grund av Covid-19 pandemin, den så kallade omnibusförordningen. Den innebär bland annat att inställelsetiden för kontrollbesiktning i Sverige förlängdes med sju månader för de fordon som skulle besiktigats mellan 1 februari och 31 augusti. Eftersom många valde att utnyttja möjligheten till senarelagd besiktning minskade fordonsvolymerna för Besikta och branschen som helhet, primärt under juli och augusti. I september var volymerna tillbaka på normala nivåer.

Försäljning av Besikta till Applus+
Efter kvartalets utgång har vi tecknat avtal med spanska Applus+ om försäljning av Besikta Bilprovning. Transaktionen sker till en värdering på skuldfri basis (enterprise value) om 1 050 Mkr och en köpeskillingen om cirka 840 Mkr vilket innebär en reavinst om cirka 750 Mkr i det fjärde kvartalet.

När vi förvärvade Besikta Bilprovning fanns varken bolagsledning, varumärke eller IT-system. Transaktionen var komplex och det fanns begränsad finansiell historik. Det är när möjligheter som dessa dyker upp som Volati är som bäst och vi stängde affären på en rimlig värdering.  Vi har sedan, tillsammans med anställda och ledning, byggt branschens ledande bolag. Besikta har idag ett tre gånger så stort stationsnät, ett av branschens starkaste varumärken och kunderbjudanden, samt mycket god lönsamhet. Volati har sedan förvärvet skapat betydande värden för våra aktieägare vilket vi är glada för.

Besiktas EBITA för rullande 12 månader uppgick till 71 Mkr vilket utgjorde 12 procent av Volatis EBITA. Vi noterar att de fem tilläggsförvärv som Volati tillträtt 2020 under årets första nio månader haft en EBITA i samma storleksordning som Besiktas. Förvärven har gjorts till ett totalt enterprise value under 300 Mkr, att jämföra med försäljning av Besikta som skedde till ett enterprise value om 1 050 Mkr.

Mycket stark finansiell ställning - fortsatt tillväxt
Nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA uppgick till 1,4 gånger vid slutet av kvartalet och den finansiella ställningen kommer att förstärkas avsevärt under det fjärde kvartalet som ett resultat av försäljningen av Besikta. Vi är i väldigt god form  finansiellt som organisatoriskt, vilket innebär att vi har mycket goda förutsättningar att fortsätta växa kraftigt och skapa stora aktieägarvärden, så som Volati alltid har gjort.

Mårten Andersson, vd och koncernchef

Telefonkonferens

Vd Mårten Andersson och CFO Andreas Stenbäck presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens den 22 oktober klockan 10.00. Presentationen hålls på svenska.
Telefonnummer att ringa för att delta i telefonkonferensen: 08-505 583 51
För webbsändning av telefonkonferensen - gå in på www.volati.se.

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 klockan 07.45 CEST.

Författare Volati AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.