Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Volati AB: Volatis styrelse har beslutat om förvärv av egna stamaktier

Styrelsen för Volati AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från
årsstämman i dag den 25 april 2019 beslutat att bolaget ska förvärva
högst 3 000 000 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm.

Syftet med förvärven är att uppnå flexibilitet avseende bolagets egna
kapital och därigenom möjliggöra en optimerad kapitalstruktur. Volati
hade från årsstämman 2018 ett motsvarande bemyndigande om att
förvärva 3 000 000 egna stamaktier. Detta bemyndigande har utnyttjats
genom återköp av 1 000 000 stamaktier för kursen 44,825 kronor per
aktie som skedde den 25 april 2019.

- Vi utvärderar kontinuerligt vår kapitalstruktur och återköp av egna
aktier kan i vissa fall vara ett lämpligt verktyg för att optimera
denna. Vi har därför beslutat att ha samma möjlighet att förvärva
egna stamaktier också fram till årsstämman 2020 som vi hade efter
årsstämman 2018, säger Mårten Andersson, vd för Volati.

Villkor för förvärv av egna stamaktier

Enligt styrelsens beslut ska bolagets förvärv av egna stamaktier ske
på Nasdaq Stockholm i enlighet med bestämmelserna i Nasdaq Stockholms
regelverk för emittenter och följande villkor.

1. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till
årsstämman 2020.

2. Förvärv får ske av sammanlagt högst 3 000 000 stamaktier. Bolagets
innehav av egna aktier får dock inte vid något tillfälle uppgå till
mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

3. Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet.

4. Förvärvade stamaktier ska betalas kontant.
Totalt antal aktier i bolaget och bolagets innehav av egna aktier

Per i dag den 25 april 2019 uppgår det totala antalet aktier i bolaget
till 82 010 345 aktier, varav 80 406 571 är stamaktier och 1 603 774
är preferensaktier. Av de utestående stamaktierna om 80 406 571
innehar bolaget 1 000 000 aktier som förvärvats genom återköp på
Nasdaq Stockholm den 25 april 2019.

Anmälan av och information om genomförda förvärv av egna stamaktier

Genomförda förvärv av egna stamaktier kommer att anmälas i enlighet
med gällande lagar och förordningar och Nasdaq Stockholms regelverk
för emittenter. Information om genomförda förvärv kommer även att
finnas tillgänglig på bolagets webbplats, www.volati.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, VD Volati AB (publ), 072-735 42 84,
marten.andersson@volati.se

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 april 2019 klockan 19.00 (CET).

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se
Org. nr 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra
affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri.
Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande
marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar
och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.
Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och
entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och
finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000
anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor.
Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq
Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/volati-ab/r/volatis-styrelse-har-beslutat-om-...
https://mb.cision.com/Main/12520/2797285/1032257.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.