Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-30

Volvo Car AB (publ): Ändrat antal aktier och röster i Volvo Cars

[image]

Pressmeddelande

30 november 2021

I samband med noteringen av Volvo Cars på Nasdaq Stockholm den 29oktober2021 beslutade extra bolagsstämmor som hölls den 17 oktober 2021 respektive den 27oktober 2021 om riktade nyemissioner av totalt 479524 179 stamaktier av serie B. Registrering av nyemissionerna hos Bolagsverket har skett under november 2021. Under november 2021 omvandlades därtill 1863207500 stamaktier av serie A till motsvarande antal stamaktier av serie B.

De riktade nyemissionerna och omvandlingen har medfört att antalet aktier i Volvo Cars har ökat med totalt 479524179 och att antalet röster har minskat med totalt 16289343 321. Per den 30november 2021 finns det totalt 2979524179 aktier i Volvo Cars, varav samtliga är stamaktier av serie B, motsvarande 2979524179 röster.

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations

+46 31-59 65 25

media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations

Anna Oxenstierna

+46 31-59 00 00

investors@volvocars.com

Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesför offentliggörande den 30 november 2021 kl. 8:00 CET.

Författare Cision