Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-10

Volvo Car AB (publ): Meddelande om cybersäkerhetsintrång av tredje part

Volvo Cars har upptäckt ett olaga intrång av en tredje part i ett av företagets fil-arkiv. En utredning bekräftar så långt att en begränsad mängd av företagets R&D egendom har blivit stulen under intrånget.

Så snart intrånget upptäcktes vidtog företaget omedelbart åtgärderför att förhindra vidare tillgång till dess egendom samtidigt som man notifierade relevanta myndigheter.

Volvo Cars utreder egendomsstölden internt och i samarbete med en specialiserad tredje part för att undersöka egendomsstölden. Baserat på tillgänglig information kan företagets verksamhet påverkas. I nuläget ser företaget inte att detta kan ha en påverkan på säkerheten i bilarna eller kundernas personliga data.

För mer information vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations
+46 31-596525
media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations
Anna Oxenstierna
+46 31-59 00 00
investors@volvocars.com

Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande December 10, 2021, kl. 15.14 CET.

Författare Cision