Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-17

Volvo Car AB (publ): Volvo Cars anpassar organisation och ledning

Volvo Cars har en strategisk inriktning att bli helt elektrifierat till år 2030 och att forma framtidens mobilitet, med starka tillväxt- och hållbarhetsambitioner. För att uppnå våra ambitioner och uppfylla vårt syfte finjusteras nu ansvarsområdena inom Volvo Cars koncernledning.

"Vår strategiska inriktning är tydlig. Med kunden i centrum skapar vi värde inom områden som teknik- och produktutveckling, digital förmåga och mjukvaruutveckling. Därför har vi beslutat att förenkla vår struktur med tydliga ansvarsområden och samtidigt stärka genomförandeförmåga och närmare samarbete i hela organisationen", säger Jim Rowan, VD på Volvo Cars.

Volvo Cars kommer att, med början den 20 juni, implementera följande förändrade ledningsstruktur:

Björn Annwall, nuvarande CFO blir Chief Commercial Officer & vice VD.

Javier Varela, ansvarig för produktion, inköp, supply chain och kvalitet blir Chief Operating Officer och vice VD.

Utnämningen av två vice VD:ar sker för att återspegla betydelsen av dessa två ansvarsområden samt deras bidrag till företagets tillväxt nu och i framtiden.

Björn efterträder Lex Kerssemakers som idag leder Volvo Cars Commercial Operations och kommer, som tidigare kommunicerats, att gå i pension efter 38 år i företaget. Lex kommer att fortsätta på Volvo Cars och rapportera direkt till VD som rådgivare i särskilda projekt. Medan rekryteringsprocessen för Volvo Cars nya CFO pågår kommer Johan Ekdahl, idag Head of Global Accounting and Group Reporting, utnämnas till tillförordnad CFO.

Henrik Green, nuvarande chef för Product Creation, kommer att leda en ny enhet som heter Advanced Technology & Sustainability som kommer fokusera på att stärka Volvo Cars ledande position att erbjuda en förbättrad konsumentupplevelse genom teknik och hållbarhet, vilket är starkt kopplat med våra ambitioner att bli helt cirkulära år 2040.

Volvo Cars koncernledning kommer att bestå av Jim Rowan och följande personer:

 • Tillförordnad Chief Finance Officer, Johan Ekdahl
 • General Counsel & Chief Legal Officer, Maria Hemberg,  
 • Chief Operating Officer och vice VD, Javier Varela
 • Chief People Officer, Hanna Fager 
 • Chief Commercial Officer, Björn Annwall
 • Chief Communications Officer, Olivia Ross-Wilson

Samtidigt etableras en utökad ledningsgrupp, bestående av koncernledningen samt följande nyckelroller:

 • President APAC, Xiaolin Yuan  
 • President Americas, Anders Gustafsson
 • President EMEA, Arek Nowinski
 • Head of Global Advanced Technology & Sustainability, Henrik Green
 • Head of Global Design & UX, Robin Page
 • Head of Global Controlling, Fredrik Hansson
 • Head of Global Manufacturing, Geert Bruyneel
 • Tillförordnad Head of Global Research & Development, Javier Varela
 • Head of Global Digital Core, Tobias Altehed
 • Strategisk rådgivare, Lex Kerssemakers

 

Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-17 08:15 CET.

 

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations
+46 31-59 65 25
media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations
Alexander Petrofski 
+46 31-793 94 00
investors@volvocars.com

Författare Cision