Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-30

Volvo Car AB (publ): Volvo Cars meddelar om förtidsinlösen av obligationer

[image]

Pressmeddelande

30 november 2021

Volvo Car AB meddelar idag om förtidsinlösen av två företagsobligationer, båda garanterade av Volvo Car Corporation:

  • SEK 2.5 miljarder Senior Floating Rate Note, med förfall den 7 mars 2022 (XS1530953618)
  • SEK 0.5 miljarder 2.5% Senior Fixed Rate Note, med förfall 7 mars 2022 (XS1530953881)

Volvo Cars AB  meddelar härmed innehavarna av ovan nämnda obligationer att företaget har för avsikt att inlösa dessa den 10 December 2021 till ett pris som motsvarar 100 procent av det nominella beloppet, samt upplupen och ännu inte betald ränta. Detta i enighet med sektion 3.07(b) av de ursprungliga villkoren, daterade 7 december 2016.

Denna förtidsinlösen är inte föremål för villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Volvo Car AB (publ)

Volvo Cars Investor Relations

Anna Oxenstierna

+46708 15 84 85

investors@volvocars.com

Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 0800 CET.

Författare Cision